Logga in
Logga in

Jordkällare hittad vid arkeologisk undersökning i Ekeby

Inför att vi skulle börja bygga om väg 51 genomfördes en arkeologisk förundersökning av en förmodad torplämning. Vid fältarbetet hittade arkeologerna en jordkällare.

Innan vi bygger eller bygger om vägar behöver arkeologiska undersökningar göras på de platser där det kan finnas fornlämningar. I Ekeby identifierades en förmodad torplämning för flera år sen, och när den undersöktes i juni 2021 hittade man en jordkällare.

Torplämningen var en jordkällare

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var bland annat att dokumentera fornlämningen, fastställa dess ålder och ta tillvara eventuella fynd. Resultatet av en arkeologisk undersökning ska kunna ligga till grund för Länsstyrelsens och Trafikverkets fortsatta planering. Efter avbaning och rensning med handredskap av lämningen konstaterades att det inte rörde sig om en husgrund. Istället visade sig lämningen bestå av rester efter en jordkällare.

Fynden som hittades

Fyndmaterialet bestod av järnspikar och tenar, skärvor av porslin, enstaka keramikskärvor, buteljglas och obränt ben. Föremålen bedöms vara yngre än 1850, men arkivstudien visar att jordkällaren är ett uttryck för en lägenhetsbebyggelse på platsen som definitivt har sitt ursprung i tiden före 1850. Troligen finns den till och med utritad på kartorna redan från 1740.

Vem gör vad inom arkeologin?

Trafikverket är exploatör och ansöker om arkeologiska undersökningar hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansvarar för de arkeologiska undersökningarna och upphandlar arkeologiföretag som utför arbetet. Trafikverket bekostar och kontrollerar att de planerade arbetena utförs.

Det företag som genomförde den arkeologiska undersökningen i Ekeby var Stiftelsen Kulturmiljövård.