Logga in
Logga in

Nu pålar vi vid Täljeån i Almbro

Just nu pålar vi och förbereder för kommande arbete med den nya bron över Täljeån i Almbro.

Här pålar vi

Vi pålar vid norra sidan om Täljeån, och räknar med att hinna klart där före midsommar. Veckan efter midsommar pålar vi på södra sidan om ån.

Så här går pålningen till

Vi förstärker grundläggningen för brostöden med spetsburna betongpålar som slås ned till fast berg på cirka sju meters djup.

Kalkcementpelare blir nästa steg

Efter midsommar kommer det hit en maskin som gör kalkcementpelare. Pelarna ska borras ner i marken, och under några veckor kommer vi att jobba med det både norr och söder om Täljeån.

Arbete innan paus för semester

Bron över Täljeåns bottenplattor och skivstöd kommer att formas, armeras och gjutas innan vi pausar arbetet för semester, troligen vecka 29.

Vi återupptar arbetet efter semestern, vecka 32.