Logga in
Logga in

Örebro Väg 63, Grythyttan–Hällefors, gång- och cykelväg

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Grythyttan och Hällefors planerar vi en ny gång- och cykelväg längs med väg 63/244. Vi ska också tillgänglighetsanpassa tre hållplatser längs sträckan.

Vad?

Bygga en 6,3 kilometer gång- och cykelväg mellan Grythyttan och Hällefors. Tillgänglighetsanpassa tre hållplatser.

Varför?

Skapa trafiksäkra sätt för oskyddade trafikanter att pendla mellan orterna.

Nuläge

Byggnation pågår, med sprängningsarbeten i april och maj 2023.

Om projektet

I samband med byggnationen av gång- och cykelvägen kommer vi att genomföra sprängningsarbeten. Arbetena förväntas pågå under cirka en månad, med start tidigast tisdagen den 18 april:

  • Borrningsarbeten kommer att bedrivas dagtid 06.30–17.00.
  • Sprängsalvor kommer att avfyras vid enstaka tillfällen 09.0015.00. Trafiken stoppas tillfälligt vid sprängning. Varje stopp beräknas ta 10 minuter.

Trafikljus och sänkt hastighet

Vi kommer att behöva använda oss av trafikljus under byggnationen, dessa kommer att regleras dygnet runt till och med torsdag 6 juli. Hastigheten kommer att sänkas till 50 km/h på hela sträckan under hela byggtiden. Hastighetssänkningen gäller för 4200 meter på väg 244 och 1800 meter på väg 63.

Bakgrund

Det saknas i dag en trygg och säker cykelförbindelse mellan kommunens två största tätorter, Grythyttan och Hällefors. Målet med en ny gång- och cykelväg är att oskyddade trafikanter ska kunna gå och cykla säkert mellan orterna. I samband med bygget av vägen tillgänglighetsanpassar vi även tre busshållplatser på sträckan.

En gång- och cykelväg ger möjlighet för studenter vid Måltidens hus att bosätta sig i Hällefors och cykla till universitetet i Grythyttan. Det kommer även att underlätta arbetspendling till arbetsplatser som bryggeriet. I Region Örebro läns cykelstrategi uttrycks ett långsiktigt mål om att skapa cykelförbindelser mellan större tätorter i länet och att förbättra tillgängligheten till målpunkter som arbetsplatser, vård, skola och service.

Omtag ger delvis ny sträckning

I samband med arbetet med granskningshandlingan hösten 2019 upptäcktes en eternitledning där vi planerade att bygga gång- och cykelvägen. Det ledde till att vi fick göra ett omtag i projektet. Omtaget innebär att gång- och cykelvägen byter sida från den östra sidan till den västra efter cirka halva sträckan.

Översiktskarta

Översiktskarta.

Den blå linjen markerar placering av den planerade gång- och cykelvägen.

Tidslinje

Samråd mellan den 1-31 juli 2019.

Digitalt samrådsmöte via Skype.

Granksning av vägplan.

4 Byggstart vintern 2022

5 Klart Hösten/vintern 2023

Dokument

På den här länken kan du nå projekets dokument.

Kontakt

Malin Skyman

Telefon: +46 10-123 92 19