Logga in
Logga in

Örebro Väg 63, Grythyttan–Hällefors, gång- och cykelväg

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Grythyttan och Hällefors planerar vi en ny gång- och cykelväg längs med väg 63/244. Vi ska också tillgänglighetsanpassa tre hållplatser längs sträckan.

Vad?

Bygga en 6,3 kilometer gång- och cykelväg mellan Grythyttan och Hällefors. Tillgänglighetsanpassa tre hållplatser.

Varför?

Skapa trafiksäkra sätt för oskyddade trafikanter att pendla mellan orterna.

Nuläge

Renovering av trummor pågår.

Om projektet

Det har saknats en trygg och säker cykelförbindelse mellan kommunens två största tätorter, Grythyttan och Hällefors. Målet med en ny gång- och cykelväg är att oskyddade trafikanter ska kunna gå och cykla säkert mellan orterna. I samband med bygget av vägen tillgänglighetsanpassar vi även tre busshållplatser på sträckan.

En gång- och cykelväg ger möjlighet för studenter vid Måltidens hus att bosätta sig i Hällefors och cykla till universitetet i Grythyttan. Det kommer även att underlätta arbetspendling till arbetsplatser som bryggeriet. I Region Örebro läns cykelstrategi uttrycks ett långsiktigt mål om att skapa cykelförbindelser mellan större tätorter i länet och att förbättra tillgängligheten till målpunkter som arbetsplatser, vård, skola och service.

Omtag ger delvis ny sträckning

I samband med arbetet med granskningshandlingan hösten 2019 upptäcktes en eternitledning där vi planerade att bygga gång- och cykelvägen. Det ledde till att vi fick göra ett omtag i projektet. Omtaget innebär att gång- och cykelvägen byter sida från den östra sidan till den västra efter cirka halva sträckan.

Översiktskarta

Blå linjemarkering illustrerar placeringen av gång- och cykelvägen mellan Grythyttan och Hällefors.

Tidslinje

Samråd mellan den 1-31 juli 2019.

Digitalt samrådsmöte via Skype.

Granksning av vägplan.

4 Byggstart vintern 2022

5 Klart Hösten/vintern 2023

Dokument

På den här länken kan du nå projekets dokument.

Kontakt

Malin Skyman

Telefon: +46 10-123 92 19