Logga in
Logga in

Östergötland Väg 35, Sandtorpet–Björkåkla, mötesfri väg

Vi bygger om väg 35 mellan Sandtorpet och Björkåkla för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten. Vägen får tre körfält och blir mötesfri.

Vad?

Ombyggnation till mötesfri landsväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för kollektivtrafik, bilister och cyklister.

Nuläge

Tillsammans med vår entreprenör bygger vi den andra etappen av väg 35, mellan Sandtorpet och Björkåkla. Vi började söderifrån vid Sandtorpet och jobbar oss upp mot Björkåkla.

Om projektet

Sträckan mellan Sandtorpet och Björkåkla är cirka 8 km. När vi bygger om vägen möjliggör vi för trafik i tre körfält. Vi bedömer att planerade åtgärder förbättrar trafiksäkerheten markant, för såväl korsande och svängande trafik som för pendlartrafiken.

Vi kommer att bredda vägen och sätta upp ett räcke i mitten som separerar körfälten. Åtta vändöglor anläggs och vi anpassar ett antal korsningar. Arbetsplanen innebär även mindre justeringar i vägens läge i plan eller profil på kortare sträckor.

Våra projekt på väg 35

Väg 35 är en viktig regional förbindelse mellan Åtvidaberg och Linköping. Det är många som använder vägen, särskilt för arbetspendling. Men i förhållande till trafikmängden har vägen en för låg standard och det sker många olyckor där i dag. Därför bygger vi en ny och säkrare väg.

Vi har valt att dela upp sträckan i tre etapper:

  1. Björkåkla-Hackefors
  2. Sandtorpet-Björkåkla
  3. Rösten-Sandtorpet

Vi bygger från norr till söder och den första etappen mellan Björkåkla och Hackefors blev klar sommaren 2020.

Förutom förbättrad trafiksäkerhet kommer våra åtgärder också att förbättra framkomligheten och bidra till att stärka kollektivtrafiken på sträckan.

Nyheter

Tidsplan

1 Byggstart april 2021

2 Öppning för trafik oktober 2022

Så här blev etapp 1, Björkåkla-Hackefors (film)

Kontakt

Kristoffer Gamba

Telefon: +46 10-123 17 79