Logga in
Logga in

Skåne E6.02, Fjelie, Gamlemark, accelerationsfält vid busshållplatser

Vi planerar att bygga en lokal väg norr om Gamlemark och ett accelerationsfält för busstrafik utmed E6.02 intill busshållplatserna Fjelie österut och Gamlemark västerut. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Ny lokal väg och två accelerationsfält för busstrafik längs E6.02

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för boende, resenärer och trafikanter längs E6.02.

Nuläge

Vi bygger.

Om projektet

Vi vill förbättra trafiksäkerheten vid busshållplatserna Fjelie österut och Gamlemark västerut, och längs E6.02. Därför planerar vi att

  • bygga accelerationsfält utmed E6.02 vid busshållplatserna Fjelie österut och Gamlemark västerut
  • stänga tre väganslutningar utmed E6.02 vid Gamlemark
  • bygga en lokal väg norr om E6.02 för att ersätta de stängda väganslutningarna och leda trafiken till närmaste lokalväg (Fjelievägen)
  • montera en drygt 170 meter lång bullerskyddsskärm i Gamlemark utmed E6.02.

Målet är att trafikanter, resenärer och de som bor i Gamlemark ska få en säkrare trafiksituation, och att bussförarna ska få en säkrare arbetsmiljö. 

Så påverkas du

Under april till juni 2022 vid bygget av accelerationsfält för busshållplatserna, stängning av anslutning till E6.02 och bullerskärmar.

Vägtrafikanter: Ett körfält i varje riktning kommer att vara avstängt vid busshållplatserna under byggtiden.

Bussresenärer: Busshållplatsen i Gamlemark (västerut) och Fjelie (österut) kommer att vara stängda under byggtiden för accelerationsfältet.

Gående och cyklister: Under en kortare period kommer vi att leda om gång- och cykeltrafiken utmed E6.02 på en kort sträcka.

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenör hösten 2021

2 Byggstart hösten 2021

3 Bygger enskild väg hösten 2021–mars 2022

4 Bygger accelerationsfält för busshållplatserna, stängning av anslutning till E6.02, bullerskärmar april 2022–juni 2022

5 Klart sommaren 2022

Kontakt

Sami Hatab

Projektledare

Telefon: +46 10-124 41 41