Logga in
Logga in

Skåne Eslöv, standardhöjning av hissar

Vi förbättrar hissarna på plattformarna i Eslöv.

Vad?

Vi bygger om hissarna och förbättrar plattformarnas taktila stråk.

Varför?

Öka tillgängligheten och säkerheten.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Vi ska förbättra hissarna på plattformarna i Eslöv så att de bland annat ska rymma större permobiler och rullstolar med ledsagare. Hissarna ska byggas med glasdörrar för att öka tryggheten.

Vi håller på att byta ut hissarna på plattformarna under 2022. I samband med det arbetet kommer säkerheten förhöjas på plattformarna. Gångstråken kommer tydligare märkas ut. Skyddszonen, som i dag är målad i zick-zack mönster, ska bytas ut mot plattor. Vid spår 3 ska ett staket att monteras.

Byggnation på plattformarna vid spår 3 och 4 påbörjas lördag vecka 16 och håller på fram till och med fredag vecka 23.

Byggnation vid plattform vid spår 5 påbörjas lördag vecka 35 och håller på fram till och med fredag vecka 42.

Detta kommer påverka resenärerna då tågen kommer angöra på andra plattformar än normalt.

Tidsplan

1 Etapp 1 klart (hissbyte i stationshuset) mars 2021

2 Planering av etapp 2 (hissbyte på plattformarna) jun 2021–aug 2021

3 Vår 2022 – Byggstart etapp 2 apr 2022–maj 2022

4 Höst 2022 – Etapp 2 klart sep 2022–okt 2022

Kontakt

Jan Källqvist

Telefon: +46 10-123 22 57