Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Tunneln i Åkarp – så arbetar vi för en lösning

Sedan januari arbetar Fyrspåret med en lösning för Åkarpstunneln. Då beslutades att trafiken på tillfälliga spår förlängs till september 2023. Tiden ska användas till att åtgärda de kvalitetsbrister som upptäckts.

– Vi har ännu inte fattat några beslut om vilka åtgärder som krävs och vi kan inte säga när det är klart, men vi har en bra dialog med entreprenören om vägen framåt, säger Trafikverkets projektchef Jens-Peter Eisenschmidt.

Sedan årsskiftet pågår ett intensivt arbete med analys och utvärdering av betongkonstruktionen och diskussioner runt de åtgärder som kan bli aktuella.

– Arbetet med tunnelproblematiken pågår varje dag, men jag kan förstå att det för allmänheten kan verka som om att inget händer, eller att det inte går framåt, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

120 års livslängd

Kvalitetsbristerna i Åkarpstunneln upptäcktes under hösten 2021 när tunneln schaktats ut och arbetet stoppades. Det finns en risk att betongkonstruktionen i tunneln inte lever upp till Trafikverkets krav på 120 års livslängd, därför krävs förstärkningsåtgärder. Livslängdskravet är viktigt för underhåll och drift av järnvägen, och för att undvika kostsamma reparationer och långa oplanerade trafikstopp i framtiden.

– Genom att flytta fram inkopplingen av de fyra spåren till 2023 finns det nu tid att ta kompletterande prover, analysera och hitta den bästa lösningen för tunneln i Åkarp, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Fyra nya spår öppnas 2023

Trafikverket och entreprenören NCC/OHLA arbetar nu gemensamt för lösningen så att de fyra spåren mellan Åkarp och Hjärup tas i bruk hösten 2023. Då är de fyra spåren mellan Lund och Arlöv klara som planerat, och de ombyggda stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup öppnas. Den nya stationen i Klostergården öppnas några månader senare, vid tidtabellskiftet i december.

Så mycket som möjligt byggs klart nu

Med undantag av tunneln i Åkarp fortsätter allt annat arbete med fyrspårsbygget. Den stora skillnaden är att det i år inte går att bygga klart anslutningar till broar på den östra sidan och att återställa området där de tillfälliga spåren ligger idag. Det arbetet kan starta först i oktober 2023 när trafiken flyttats från de tillfälliga spåren till de nya spåren.

På den västra sidan om spåren byggs så mycket som möjligt färdigt, till exempel påfarter till de flesta broarna och återställning av gator och vägar. Det mesta beräknas blir klart under våren och sommaren.

Förbättringar i Åkarp och Hjärup

Eftersom de tillfälliga stationerna i Åkarp och Hjärup blir kvar till hösten 2023 kommer projektet att göra förbättringar på en del tillfälliga vägar och miljöer vid de tillfälliga stationerna.

Inom kort kommer gång- och cykelvägen över tunneln i Åkarp läggas tillbaka till det tidigare läget och asfalteras. I vändplanen vid Åkerbloms väg ska den ansluta till gång- och cykelvägen som byggs längs bullerskyddet. Till sommaren kommer ytterligare en passage över tunneltaket att öppnas, från Bruksvägen till den västra perrongens södra del. Bruksvägen återställ och beräknas vara klar till sommaren.

I maj ska den provisoriska delen av Lommavägen och Banvallsvägen i Hjärup att asfalteras. Gång- och cykelvägen från Jakriborg till stationen kommer att ledas om och gå under den nybyggda stationsbron, över fyrspåret och ner till stationstunneln. Den nya vägen öppnas preliminärt i sommar.

Fyrspåret arbetar också på en lösning som ger cyklister och gående möjlighet att använda Vragerupsbron igen på ett säkert sätt.

Tunnelmynning i ett byggschakt. Framförtunneln står byggställningar. I förgrunden kablar, containrar och byggmaterial.

I spårschaktet i Åkarp bygger vi klart plattformarna, trappor och hissar vid stationstorget.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Skriv till oss