Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Förbättrade vägar på gång i Åkarp och Hjärup

Eftersom de tillfälliga stationerna i Åkarp och Hjärup blir kvar till hösten 2023 kommer projektet förbättra några av de tillfälliga vägarna vid stationerna.

I början av maj ska gång- och cykelvägen över tunneln i Åkarp flyttas några meter och läggas tillbaka till det tidigare läget och asfalteras. I vändplanen, där Åkerbloms väg slutar, ska den ansluta till gång- och cykelvägen som nu byggs längs bullerskyddsskärmen norr om tunneln.

Till sommaren kommer preliminärt ytterligare en passage över tunneltaket att öppnas, från Bruksvägen över till den västra plattformens södra del. Bruksvägen återställ också och beräknas vara klar till sommaren.

Ny väg mellan Jakriborg och stationen

I början av maj ska den provisoriska delen av Lommavägen och Banvallsvägen i Hjärup att asfalteras. Gång- och cykelvägen från Jakriborg till stationen kommer att ledas om och gå under den nybyggda stationsbron, över fyrspåret och ner till stationstunneln. Den nya vägen väntas bli klar i början av sommaren.

Fyrspåret arbetar också på en lösning som ger cyklister och gående möjlighet att använda Vragerupsbron igen på ett säkert sätt.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Skriv till oss