Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Klostergårdens station växer fram

I september kopplas nya spår in genom Klostergården. Spåren är i det närmaste färdigbyggda. På den blivande stationen börjar nu den västra plattformen ta form.

Vid den blivande stationen i Klostergården byggs nu den västra plattformen. Trapporna från passagen under järnvägen är klara sedan en tid, de får en lite annorlunda utformning och är bredare i nederkant. Passagen har också fått en lite annan design än normalt, med dekorativa linjer vid tunnelkanterna. Passagen under spåren öppnas så snart som möjligt, preliminärt under sommaren. Passagen kan behöva stängas periodvis under spårarbetena till hösten.

Bullerskärmar sätts redan upp

Längs spåren genom Klostergården byggs nu fundament för bullerskyddsskärmar som ska placeras på båda sidor om järnvägen. Skärmarna sätts upp senare i år. Fyrspåret bygger också bullerskydd längs kolonierna Månslyckan och Haga, norr om Ringvägen. Där har skärmarna redan monterats på en del av sträckan.

Alla vägar vid Höje å öppna

Tidigare i vår öppnades vägarna under bron vid Höje å. Nu är det fritt fram att ströva hela vägen längs Höje å, och vägen ner till Höje å-området från Åkerlund & Rausings väg är också öppen igen.

En tillfällig gång- och cykelpassage planeras också under järnvägsbron som byggdes förra året, i höjd med Höjeåvägen. Vägen öppnas preliminärt efter sommar, men den kan behöva stängas periodvis under spårarbeten.

Skriv till oss

Fyrspåret Malmö-Lund