Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Vi ökar säkerheten vid stationstunneln i Burlöv

I mitten av juni uppmärksammades flera cykelolyckor som inträffade i tunneln under Burlövs station. Flera saker har nu gjorts för att öka säkerheten vid tunneln.

– Vi tycker förstås att det är tråkigt med de olyckor som inträffat. Det främsta problemet är de tillfälliga vägarna vid tunneln med en skarp kurva. Så fort vi fick höra om det som hänt agerade vi för att öka säkerheten vid stationstunneln, säger Marie Minör, Trafikverket projektledare vid Fyrspårsbygget.

De första åtgärderna var bland annat att förstärka skyltningen för att varna cyklister för den skarpa kurvan vid den västra tunnelmynningen. En mittlinje har målats och en portal har satts upp för att öka uppmärksamheten hos cyklisterna.

I tunneln finns en nivåskillnad för att skilja gång- och cykeltrafik åt. Cykelbanans kant har markerats med vit lysande färg och i veckan har reflexstolpar satts upp för att ännu tydligare markera cykelbanans kant.

Stationen utformad för många resenärer

Stationen är utformad för en framtid med betydligt fler resenärer än idag. När de fyra nya spåren är i drift kommer fler tåg att stanna vid stationen, till exempel Öresundståg med stopp var 10:e minut. Syftet med nivåskillnaden i tunneln är att skilja cyklister och gående åt då många resenärer och cyklister samtidigt rör sig i tunneln.

Tillfälliga lösningar ett par år till

Vägarna som ansluter till tunneln på båda sidor om stationen är tillfälliga, de har ändrats och flyttats flera gånger sedan byggstarten 2017. Det är ont om utrymme, därför är vägarna utformade som serpentiner för att uppfylla krav på bland annat tillgänglighet. De tillfälliga vägar vid stationen blir kvar ett tag till även om stationen nästan är klar.

– Det kommer att vara en byggområde ytterligare några år. Det är Burlövs kommun som planerar och bygger om stationsområdet och vägarna som ansluter till tunneln. Tillsammans med kommunen kommer vi nu se över tunneln och vägarna för eventuellt ytterligare åtgärder som kan göra trafikmiljön säkrare, säger Marie Minör.

Fler åtgärder har gjorts vid stationstunneln; Bättre skyltningen för att varna cyklister, en mittlinje har målats och cykelbanans kant har markerats med vit lysande.