Logga in
Logga in

Skåne Helsingborg C, ny plattform för resandebyte

Helsingborgs Central är hårt belastad av tågtrafik och det börjar bli trångt på spåren. För att kunna möta den framtida trafikökningen bygger vi en ny plattform för persontåg bredvid Campus.

Vad?

En ny plattform för persontåg på Helsingborg Central.

Varför?

För att kunna förbättra kapaciteten på Helsingborgs Central och möta den framtida trafikökningen.

Nuläge

Plattformen är klar.

Om projektet

Antalet resenärer och mängden gods på järnväg i Skåne ökar stadigt. Skåne har cirka sex procent av Sveriges järnvägsnät och ungefär 152 miljoner kollektivtrafikresor görs i Skåne per år. Det innebär även att en stor mängd resor stannar eller passerar på Helsingborgs Central. 

Kapaciteten på Helsingborgs Central motsvarar därför inte nödvändiga behov. I dagsläget går det inte att köra fler eller längre tåg i högtrafik då befintlig station i Helsingborg saknar utrymme för detta. 

För att kunna möta kapacitetsbehovet samt önskemål från resebolag om utökningar av tågtrafik behövs en ytterligare plattform med två tillhörande plattformsspår bredvid Campus Helsingborg.. Eftersom befintlig station i Helsingborg är underjordisk är denna mycket dyr och tidsödande att bygga ut med fler plattformar. Utifrån samhällsnytta samt behov i förhållande till kostnad och effekt läggs därför plattformen ovan jord.

1 april börjar tågen rulla från spår 6 och 7

Från och med den 1 april kommer spår 6 och 7 vara i bruk. Dessa är belägna på södra sidan av Helsingborg C, i markplan. Skyltning hänvisar resenärer rätt.

Vad vi planerar att bygga

  • En ny plattform på Helsingborg C: Berör området för spår 5-9 på Helsingborgs Central. Plattformen läggs mellan spår 6 och 8, spår 7 rivs. Plattformen kommer att vara minst 260 meter lång. Den nya plattformen utrustas med plattformstak, väntutrymme, bänkar och kameraövervakning.
  • I södra änden av plattformen ska en trappa byggas upp till befintlig gångbro.
  • Nya signalanläggningar för att underlätta uppställning av tåg.
  • Helsingborg stad bygger ut området norr om plattformen och tillgänglighetsanpassar det.

1 Förberedelser inför byggstart Våren 2023

2 Byggstart Juli 2023

3 Spåren tas i bruk 10 december

4 Plattformen tas i bruk 31 mars 2024

Kontakt

André Bjerborn

Telefon: +46 10-123 05 67