Logga in
Logga in

Skåne Väg 1357, Glumslöv–Ålabodarna, gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg på väg 1357 mellan Glumslöv och Ålabodarna. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg på väg 1357, mellan Glumslöv och Ålabodarna.

Varför?

För att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi bygger. 

Om projektet

I höst bygger vi en cirka 2 kilometer ny gång- och cykelväg på väg 1357, Glumslöv–Ålabodarna. Sträckan ligger mellan Helsingborg och Landskrona. Den nya vägen ökar säkerheten för att oskyddade trafikanter som rör sig längs sträckan. Gång- och cykelvägen kommer att koppla samman Ålabodarna med Glumslöv och förhoppningsvis väljer fler att ta cykeln i stället för annat transportmedel.

Aktuellt

Så påverkar du

Ålabodsvägen är öppen under hela byggtiden, men framkomligheten kommer periodvis att vara begränsad. Vi bygger vägen i etapper och stänger ibland av ett körfält. Det gör vi för att säkerställa en trygg arbetsplats för vägarbetarna. Vi ber dig som trafikant att vara uppmärksam och köra sakta förbi arbetsområdet.

Vid enstaka tillfällen kan ytterligare trafikpåverakande arbeten att tillkomma. Vi gör vårt yttersta för att hålla er och hemsidan uppdaterade.

Tidsplan

1 Byggstart oktober 2021

2 Klart våren 2022

Kontakt

Evelina Svensson

Telefon: +46 10-123 64 99

Wali Hamid

Telefon: +46 10-124 15 83