Logga in
Logga in

Skåne Gärsnäs station, nytt mötesspår och ny plattform

Vi har byggt ett nytt mötesspår och en ny plattform i Gärsnäs. Detta kommer innebära en förbättring i tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn.

Vad?

Nytt mötesspår och ny plattform i Gärsnäs på Österlenbanan.

Varför?

För att skapa mötesmöjligheter för tåg, och minska störningskänsligheten på sträckan.

Nuläge

Arbetet är nu klart.

Om projektet

Visionsbild över Gärsnäs station

Visionsbild över Gärsnäs station.

Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn är hårt belastad och känslig för störningar. Det finns väldigt lite luft i tidtabellen vilket ger stor risk för störningar som kan sprida sig till övriga tågsträckor i Skåne.

På banan finns det idag bara en mötesstation i Tomelilla. Genom att bygga ett nytt mötesspår i Gärsnäs tillsammans med andra hastighetshöjande åtgärder på banan och ombyggnad av Ystad bangård, kan vi få en robustare järnväg med färre störningar. 

Vad har vi byggt

  • Nytt mötesspår och ny plattform i Gärsnäs.
  • Förlängd befintlig gångpassage över båda spåren.

Här nedan kan du se bilder på hur Gärsnäs station såg ut innan vi började bygga och hur det ser ut nu när vi har kommit en bit in i ombyggnationen. Under hösten 2022 slutförs arbetet innan det nya spåret och plattformen tas i bruk.

Tidsplan

Här kan du se vad som händer i projektet framöver.

Vi färdigställer plattformsövergången i Gärsnäs. Övergången öppnar under våren 2022. Vi slutför också asfalteringsjobb på ramper till plattformar. 

Under perioden 26 november till 18 december kommer tågtrafiken att stängas av mellan Ystad och Simrishamn. Det gör vi för att vi ska kunna färdigställa arbetet på banan inför öppnandet, samt koppla in signalsystemet i Gärsnäs och Simrishamn.

3 Åtgärder färdiga 19 december 2022

Karta över planerade åtgärder

Film: Vi förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn