Logga in
Logga in

Skåne Ystad bangård, ombyggnad

Vi har byggt om Ystad bangård för att öka kapaciteten i tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn.

Vad?

Upprustning av bangården, möjliggöra samtidig infart och förlängning av plattformarna för att kunna köra längre tåg.

Varför?

För att öka framkomligheten, förkorta restiderna och minska störningar.

Nuläge

Arbete är klart.

Om projektet

En viktig del i det stora förbättringsarbetet på järnvägen mellan Ystad och Simrishamn är att bygga om Ystad bangård. De stora arbetena blev klara i december 2021 men under 2022 får Ystad bangård en ny serviceplattform som gör att toaletterna kan städas även i Ystad. För dig som resenär innebär det färre avstängda toaletter.

Bangården har nu byggts om och det innebär att tågen nu kan köra in på stationen samtidigt från Malmö och Simrishamn, vilket minskar restiden. I Ystad har också spåren förlängts, vilket gör det möjligt att köra längre tåg. Det förbättrar också möjligheterna för uppställning av tågen nattetid. Utöver det har ett omfattande arbete gjorts med signalerna för att minska störningarna i tågtrafiken.

Film: Vi förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn

Tidsplan

Här kan du se vad som händer framöver.

På Ystad bangård byggs en städplattform. Preliminärt är den färdig under 2022.

2 Arbetet färdigställt År 2022

Kontakt

Alexander Berglund

Telefon: +46 10-123 83 06