Logga in
Logga in

Skåne Lannehög, spårflytt

Vi flyttar spåret i Lannehög för att kunna höja hastigheten på järnvägen mellan Ystad och Simrishamn.

Vad?

Flytt av spår.

Varför?

Möjliggör hastighetshöjning mellan Ystad och Simrishamn.

Nuläge

Spåret har fått en ny sträckning och kurvan rätats ut. Det gör att hastigheten kan höjas efter inkopplingen av signalssystemet i Gärsnäs och Simrishamn hösten 2022.

Om projektet

Under tågavstängningen på Österlenbanan hösten 2021 har spåret i Lannehög flyttats för att räta ut kurvan, vilket gör det möjligt att öka hastigheten på sträckan.

Arbetet är en del av det större förbättringsarbete som Trafikverket gör på järnvägen mellan Ystad och Simrishamn.

Tidsplan

Vi flyttar spåret i Lannehög för att hastigheten ska kunna höjas på järnvägen mellan Ystad och Simrishamn.

Efter inkopplingen av signalssystemet i Gärsnäs och Simrishamn hösten 2022 kan hastigheten förbi Lannehög höjas.

Karta över planerade åtgärder

Film: Vi förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn

Kontakt

Jan Källqvist

Telefon: +46 10-123 22 57