Logga in
Logga in

Skåne Simrishamns station, stationsspår och ny plattform

Vi bygger en ny plattform vid stationen i Simrishamn och rustar upp befintligt spår. Det skapar förbättringar i tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn.

Vad?

Nytt spår och en ny plattform.

Varför?

Möjliggör mer flexibelt trafikupplägg och tätare tågtrafik mellan Ystad och Simrishamn.

Nuläge

Byggskede. Under 2022 slutför vi arbetet med spår och plattform i Simrishamn.

Om projektet

Ombyggnaden gör att tågsätt kan kopplas till och från på stationen, så att tågen kan anpassas utifrån olika resandebehov under dagen. Åtgärderna skapar också möjligheter till tätare tågtrafik. 

Arbetet är en del av det större förbättringsarbete som Trafikverket gör på järnvägen mellan Ystad och Simrishamn.

Vad ska vi bygga?

  • Vi förlänger plattformen vid spår 1.
  • Vi bygger en ny plattform vid spår 2.
  • Vi rustar upp spår 2.
  • Vi tillgänglighetsanpassar stationen, t.ex. uppgraderar skyddszon, ledstråk och sittplatser.

Vi har nu kommit en bit på väg. Här nedan kan du se en bild på hur det såg ut innan vi påbörjade arbetet och hur det ser ut i dag.

Film: Vi förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn

Tidsplan

1 Plattform och spår färdigställs År 2022

Karta över planerade åtgärder

Kontakt

Jan Källqvist

Telefon: +46 10-123 22 57