Logga in
Logga in

Skåne Tomelilla station, växelbyte

Vi byter en växel och rustar upp spåret i Tomelilla. Det skapar förbättringar i tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn.

Vad?

Ny växel och upprustning av spår.

Varför?

Möjliggör hastighetshöjning och andra förbättringar i tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn.

Nuläge

Tillgänglighetsanpassningen av stationen är klar. Fortsatt arbete med växel och spår under 2022.

Om projektet

Arbetet är en del av det större förbättringsarbete som Trafikverket gör på järnvägen mellan Ystad och Simrishamn. 

Under hösten 2021 har vi påbörjat arbetet med järnvägen i Tomelilla. Vi har tillgänglighetsanpassat stationen. Det handlar till exempel om fler sittplatser och bättre belysning och ledstråk.

Under 2022 byter vi växeln vid Tomegatan för att höja hastigheten och öka komforten. Även spåret mellan Tomegatan och Adelgatan kommer att rustas upp.

Film: Vi förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn

Tidsplan

Vi tillgänglighetsanpassar stationen, genom fler sittplatser, bättre belysning och ledstråk med mera.

Vi byter växeln vid Tomegatan för att höja hastigheten och öka komforten.

Vi rustar upp spåret mellan Tomegatan och Adelgatan.

Karta över planerade åtgärder

Kontakt

Jan Källqvist

Telefon: +46 10-123 22 57