Logga in
Logga in

Skåne Tomelilla station, växelbyte

Vi har bytt en växel och rustat upp spåret i Tomelilla. Det skapar förbättringar i tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn.

Vad?

Ny växel och upprustning av spår.

Varför?

Möjliggör hastighetshöjning och andra förbättringar i tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn.

Nuläge

Arbetet är klart.

Om projektet

Arbetet är en del av det större förbättringsarbete som Trafikverket gör på järnvägen mellan Ystad och Simrishamn. 

Under hösten 2021 påbörjade vi arbetet med järnvägen i Tomelilla. Vi har tillgänglighetsanpassat stationen. Det handlar till exempel om fler sittplatser och bättre belysning och ledstråk.

Under 2022 bytte vi växeln vid Tomegatan för att höja hastigheten och öka komforten. Även spåret mellan Tomegatan och Adelgatan har rustats upp. En ny plankorsning norr om stationen har byggts för att koppla samman området.

Film: Vi förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn

Tidsplan

Vi tillgänglighetsanpassar stationen, genom fler sittplatser, bättre belysning och ledstråk med mera.

Vi byter växeln vid Tomegatan för att höja hastigheten och öka komforten.

Vi rustar upp spåret mellan Tomegatan och Adelgatan.

Under perioden 26 november till 18 december kommer tågtrafiken att stängas av mellan Ystad och Simrishamn. Det görs för att vi ska kunna färdigställa arbetet på banan inför öppnandet.

5 Åtgärder färdiga December 2022

Karta över planerade åtgärder

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Elin Andersson
Kommunikatör
Jonatan Jensen