Logga in
Logga in

Skåne Rååbanan etapp 2, kontaktlednings- och hjälpkraftbyte

Vi utför kontaktledningsbyte på sträckan Ramlösa–Teckomatorp

Vad?

Byte av kontaktledning och hjälpkraft.

Varför?

Förbättrad kapacitet och minskad risk för störningar.

Nuläge

Mark- och telearbeten

Om projektet

Vi utför kontaktledningsbytet för att få förbättrad kapacitet och minskad risk för störningar. Samtidigt kommer arbetet möjliggöra framtida hastighetshöjningar på järnvägen.

Hjälpkraft och kontaktledning byts ut tillsammans med kontaktledningsfundament och stolpar. Totalt byter vi ut cirka 500 stolpar och 37 000 meter kontaktledning mellan Ramlösa och Teckomatorp. 

Arbetet påbörjas i mars 2023 och beräknas vara klart i februari 2024. För att ha så lite påverkan på tågtrafiken som möjligt kommer arbetet i stor utsträckning genomföras på natten. Strålkastare kommer att användas under byggtiden och det finns viss risk för buller längs med järnvägssträckan.

Sommaren 2023 har tågtrafiken att varit avstängd under nio veckor. Arbetet genomfördes mellan 26 juni och 27 augusti. Under denna perioden arbetade vi dygnet runt längs med sträckan.

Översiktskarta

Översiktskarta över sträckan Ramlösa till Teckomatorp

Översiktskarta över sträckan Ramlösa–Teckomatorp.

Nyheter

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenad Höst/vinter 2022

2 Byggstart Mars 2023

Sommaren 2023 kommer tågtrafiken vara avstängd i nio veckor och bussar ersätter.

4 Efterarbeten Hösten 2023

5 Klart Beräknat februari 2024

Kontakt

Fredrik Rosenqvist

Telefon: +46 10-123 76 13