Logga in
Logga in

Skåne Rååbanan etapp 2, kontaktlednings- och hjälpkraftbyte

Vi utför kontaktledningsbyte på sträckan Ramlösa–Teckomatorp

Vad?

Byte av kontaktledning och hjälpkraft.

Varför?

Förbättrad kapacitet och minskad risk för störningar.

Nuläge

Förbereder för byggstart.

Om projektet

Vi ska utföra kontaktledningsbytet för att få förbättrad kapacitet och minskad risk för störningar. Samtidigt kommer arbetet möjliggöra framtida hastighetshöjningar på järnvägen.

Hjälpkraft och kontaktledning byts ut tillsammans med kontaktledningsfundament och stolpar. Totalt byter vi ut cirka 500 stolpar och 37 000 meter kontaktledning mellan Ramlösa och Teckomatorp. 

Arbetet påbörjas i mars 2023 och beräknas vara klart i februari 2024. För att ha så lite påverkan på tågtrafiken som möjligt kommer arbetet i stor utsträckning genomföras på natten. Strålkastare kommer att användas under byggtiden och det finns viss risk för buller längs med järnvägssträckan.

Sommaren 2023 kommer tågtrafiken att vara avstängd under nio veckor och ersättas med busstrafik. Under denna perioden kommer vi arbeta dygnet runt längs med sträckan.

Översiktskarta

Översiktskarta

Översiktskarta över sträckan Ramlösa–Teckomatorp.

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenad Höst/vinter 2022

2 Byggstart Mars 2023

Sommaren 2023 kommer tågtrafiken vara avstängd i nio veckor och bussar ersätter.

4 Klart Beräknat februari 2024

Kontakt

Fredrik Rosenqvist

Telefon: +46 10-123 76 13