Logga in
Logga in

Skåne Väg 13, 17, 23, E22 Ringsjön Höör och Hörby, vattenskydd

Ringsjön är reservvattentäkt för dricksvatten till stora delar av Skåne. Flera vattendrag som rinner mot Ringsjön korsas av statliga vägar. Därför genomför vi nu vattenskyddsåtgärder för att skydda Ringsjön från utsläpp.

Vad?

Vattenskyddsåtgärder vid Ringsjön.

Varför?

Minska risken för att utsläpp når Ringsjön och förbättra hanteringen av vägdagvatten.

Nuläge

Projektet är klart och denna sida kommer att tas bort från webbplatsen 9 juni 2023.

Om projektet

Vi genomför vattenskyddsåtgärder för att minska risken att utsläpp når Ringsjön och även för att bättre ta hand om vägdagvattnet. Möjliga åtgärder är att bygga fördröjningsmagasin kombinerat med olika räcken.

Under 2018 och 2019 gjorde vi en teknisk utredning för att besluta vilka åtgärder som är lämpliga och som ger bäst samhällsekonomisk nytta. Vi har också gjort fältarbeten och geotekniska undersökningar. 

Tidsplan

1 Bygstart Hörbyrondellen Våren 2023

2 Klart 8 maj 2023.

Kontakt

Julius Prytz

Projektledare

Telefon: +46 10-123 96 46

Karin Andersson

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 29 45