Logga in
Logga in

Skåne Väg 13, 17, 23, E22 Ringsjön Höör och Hörby, vattenskydd

Ringsjön är reservvattentäkt för dricksvatten till stora delar av Skåne. Flera vattendrag som rinner mot Ringsjön korsas av statliga vägar. Därför genomför vi nu vattenskyddsåtgärder för att skydda Ringsjön från utsläpp.

Vad?

Vattenskyddsåtgärder vid Ringsjön.

Varför?

Minska risken för att utsläpp når Ringsjön och förbättra hanteringen av vägdagvatten.

Nuläge

Väg 13 Hörbyrondellen återstår och den beräknas byggas under våren 2023. Övriga arbeten är klara i projektet.  

Om projektet

Vi genomför vattenskyddsåtgärder för att minska risken att utsläpp når Ringsjön och även för att bättre ta hand om vägdagvattnet. Möjliga åtgärder är att bygga fördröjningsmagasin kombinerat med olika räcken.

Under 2018 och 2019 gjorde vi en teknisk utredning för att besluta vilka åtgärder som är lämpliga och som ger bäst samhällsekonomisk nytta. Vi har också gjort fältarbeten och geotekniska undersökningar. 

Tidsplan

1 Bygstart Hörbyrondellen Våren 2023

2 Klart Försommar 2023

Kontakt

Julius Prytz

Projektledare

Telefon: +46 10-123 96 46