Logga in
Logga in

Skåne Väg 13, förbi Assmåsa, ombyggnation

Vi bygger om väg 13 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 13 förbi Assmåsa söder om Sjöbo.

Vad?

Vi bygger om cirka 2,5 kilometer av väg 13 förbi Assmåsa, söder om Sjöbo.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Arbetet är klart och webbsidan tas bort den 22 oktober.

Om projektet

Riksväg 13 går mellan sydöstra och nordvästra Skåne och används flitigt för transporter till och från Ystad hamn. Vi bygger därför om vägen för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Vägen kommer delvis att få en ny sträckning för att minska risken för översvämning. Vi kommer även att bredda och förstärka vägen.

Arbete pågår igen på väg 13

I slutet av november 2021 gick entreprenören Barslund i konkurs. Det var de som startade upp arbetet på väg 13 förbi Assmåsa. Nu har vi upphandlat en ny entreprenör - Svevia AB, som kommer att fortsätta och avsluta arbetet.

Så påverkas du under byggtiden

Välj väg 11 och väg 19 i första hand

Vi rekommenderar dig att köra väg 11 och väg 19 mellan Sjöbo och Ystad. Det blir då lättare för dig att komma fram än att köra förbi byggarbetsplatsen på väg 13.

Tidsplan

1 Byggstart våren 2021

2 Klart hösten 2023

Kontakt

Jonas Johansson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 17 21