Logga in
Logga in

Skåne Väg 13, Östra Ljungby–Gråmanstorp, gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi byggger en gång- och cykelväg och en bro.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

I dag finns det ingen gång- och cykelväg mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp utan fotgängare och cyklister använder samma väg som bilisterna och hastigheten på vägen är 80 km/h. Vi bygger därför för en cirka 2,5 kilometer lång gång- och cykelväg längs väg 13 för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och öka förutsättningarna för fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil. Vi bygger även en planskild korsning i form av en cykelvägsport under väg 13 i höjd med Östra Ljungby.

Trafikpåverkan under byggtiden

Framkomligheten kommer periodvis att vara begränsad på grund av avsmalnade körfält, nedsatt hastighet och viss omledning. Planera för längre restid och välj om möjligt andra färdsätt. När vi bygger gång- och cykelporten leder vi förbi trafiken via en tillfällig väg (förbifart). Bläsingevägen hålls öppen under hela byggtiden.

Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.

Tidsplan

1 Byggstart augusti/september 2021

2 Klart juni 2022

Översiktskarta

Översiktskarta

Den heldragna linjen markerar sträckan längs väg 13 där vi bygger gång- och cykelvägen. Den går från Bläsingevägen i Östra Ljungby till Gråmanstorp.
Se översiktskartan i sin helhet (png, 97 kB)

Kontakt

Jessica Trobäck

Projektledare

Telefon: +46 10-123 55 63