Logga in
Logga in

Skåne Väg 1575, Stiby–Rörum, busshållplats Östra Vemmerlöv centrum

Vi planerar att förbättra (tillgänglighetsanpassa) busshållplatsen vid Östra Vemmerlöv centrum för att den ska fungera bättre för fler resenärer. Det ska bidra till en bekvämare och tryggare resa.

Vad?

Vi förbättrar (tillgänglighetsanpassar) busshållplatsen.

Varför?

För att öka tillgängligheten, trafiksäkerheten och möjligheten att åka kollektivt.

Nuläge

Ombyggnationen av busshållplatsen kommer inte genomföras, utan projektet avbryts. Projektsidan kommer tas bort från Trafikverkets webbplats 12 februari 2023.

Om projektet

Vi vill göra det enklare för våra resenärer att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Om det är enkelt för alla att ta sig in och ut ur bussen vid busshållplatsen, kan restiden för kollektivtrafiken minska. Att fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar också till att minska miljöbelastningen. Vi planerar nu att förbättra tillgängligheten vid busshållplatsen på Östra Vemmerlöv centrum i Simrishamns kommun. Det ska bidra till säkrare och mer tillgängliga busshållplatser för alla.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

1 Ombyggnationen av busshållplatsen utgår och kommer inte genomföras januari 2023