Logga in
Logga in

Skåne Väg 1703, bro över Kägleån

Vägbron över Kägleån i Ängelholms kommun har skador på bärande konstruktionsdelar. Därför kommer vi att bygga en ny bro på samma plats, för att öka bärigheten och trafiksäkerheten.

Vad?

Byta ut vägbron över Kägleån.

Varför?

Vägbron har skador på bärande konstruktionsdelar.

Nuläge

Produktion pågår.

Om projektet

Bron över Kägleån på väg 1703 ska rivas och i stället ska vi bygga en ny bro på samma plats. Den nya bron kommer att anpassas efter de regler som gäller i dag, vilket innebär en något bredare bro än den nuvarande. Det kommer också att bli ett nytt bro- och vägräcke. Vägräcket kommer att sträcka sig förbi dagens anslutning till teknikhuset, som ligger öster om bron, vilket innebär att anslutningen måste flyttas österut.  

Eftersom vi bygger den nya bron i samma läge som den gamla, måste vi stänga av bron under byggtiden.

Vi gör grundvattenmätningar löpande under hela projekttiden.

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenör hösten 2021

2 Byggstart februari 2022

3 Beräknas bli klart hösten 2022

Kontakt

Niklas Persson

Projektledare