Logga in
Logga in

Skåne Väg 1707, Övragård–Västra Ljungby, busshållplats Magnarps skola

Vi planerar att förbättra (tillgänglighetsanpassa) busshållplatsen vid Magnarps skola för att den ska fungera bättre för fler resenärer. Det ska bidra till en bekvämare och tryggare resa.

Vad?

Vi förbättrar (tillgänglighetsanpassar) busshållplatsen.

Varför?

För att öka tillgängligheten, trafiksäkerheten och möjligheten att åka kollektivt.

Nuläge

Upphandling av entreprenör är klar och vi förbereder oss inför byggstart

Om projektet

Vi vill göra det enklare för våra resenärer att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Om det är enkelt för alla att ta sig in och ut ur bussen vid busshållplatsen, kan restiden för kollektivtrafiken minska. Att fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar också till att minska miljöbelastningen. Vi planerar nu att förbättra tillgängligheten vid busshållplatsen på Magnarps skola i Ängelholms kommun. Det ska bidra till säkrare och mer tillgängliga busshållplatser för alla.

Tidsplan

1 Samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan januari 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan mars 2020

3 Granskning av vägplan december 2020–januari 2021

4 Fastställelseprövning vägplan juni 2021

5 Planerad byggstart våren 2023

6 Beräknas bli klart hösten 2023

Kontakt

Anna Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 10 83