Logga in
Logga in

Skåne Väg 17/1195, Billeberga, vänstersvängkörfält

Vi planerar för att bygga ett vänstersvängkörfält i korsningen väg 17/väg 1195 och ett accelerationsfält på väg 17.

Vad?

Bygga ett vänstersvängkörfält i korsningen väg 17/väg 1195 och ett accelerationsfält på väg 17.

Varför?

Höga trafikflöden i korsningen och olycksrisken är stor.

Nuläge

Produktion pågår. Byggnation planeras klar vintern 2023.

Om projektet

Det är höga trafikflöden i korsningen och olycksrisken är stor. Därför ska vi bygga ett vänstersvängkörfält i korsningen väg 17/väg 1195 och ett accelerationsfält på väg 17. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten i korsningen. De här åtgärderna kommer att ge nytta för både lokaltrafik och långväga trafik. 

Tidsplan

1 Samråd - tidigt skede Juni 2021

2 Beslut om betydande miljöpåverkan september 2021

3 Samrådshandling/samrådsmöte oktober 2021

4 Granskning av vägplan 21 januari 2022–25 februari 2022

5 Fastställelseprövning vägplan sommaren/hösten 2022

6 Vägplanen vann laga kraft november 2022

7 Upphandling av entreprenör våren 2023

8 Byggstart hösten 2023

9 Klart vintern 2023

Översiktskarta

Vänstersvängkörfältet och accelationsfältet är planerat att byggas i korsningen väg17/väg 1195 strax ovanför Billeberga.

Översiktskartan visar korsningen väg 17/väg 1195 som ett vänstersvängskörfältet och ett accelerationsfält på väg 17 ska byggas (se röd ring).
Se kartan i en större storlek (png, 413 kB) 

Kontakt

Julius Prytz

Projektledare

Telefon: +46 10-123 96 46