Logga in
Logga in

Skåne Väg 740 Veberöd–Hemmestorp, gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg på väg 740 mellan Veberöd och Hemmestorp för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi bygger en ny gång- och cykelväg.

Varför?

På väg 740 mellan Veberöd och Hemmestorp.

Nuläge

För att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Om projektet

Vi bygger en cirka 3,2 kilometer lång gång- och cykelväg på väg 740, mellan Veberöd och Hemmestorp. Vägen går mellan Lund och Sjöbo. Den nya gång- och cykelvägen ska öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Aktuellt

Röd markering visar sträckan för den nya gång- och cykelvägen som går på väg 740 mellan Veberöd och Hemmestorp.

Hur påverkas du under byggtiden?

Etappvis kommer vi att stänga av ett av körfälten, vilket innebär sänkta hastigheter och begränsad framkomlighet. Det gör vi för att säkerställa en trygg arbetsplats för våra entreprenörer under arbetet. Vi ber dig som trafikant att köra sakta vid arbetsområdet, vara uppmärksam och ta hänsyn till våra vägarbetare. 

Se kartan i en större storlek (jpeg, 346 kB)

Tidsplan

1 Samråd tidigt skede (samrådsunderlag) sommar 2017

2 Beslut om betydande miljöpåverkan september 2017

3 Granskning av vägplan maj–juni 2018

4 Informationsmöte och samrådshandling hösten 2017

5 Fastställelseprövning vägplan sommaren/hösten 2018

6 Byggstart augusti 2021

7 Beräknas bli klart våren 2022

Kontakt

Evelina Svensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 64 99

Wali Hamid

Biträdande projektledare

Telefon: +46 10-124 15 83