Logga in
Logga in

Skåne Väg 949, Dalby–Tvedöra, busshållplats Torna Hällestad torget

Vi förbättrar och tillgänglighetsanpassar busshållplatsen vid Torna Hällestad torget för att den ska fungera bättre för fler resenärer. Det ska bidra till en bekvämare och tryggare resa.

Vad?

Vi tillgänglighetsanpassar busshållplatsen.

Varför?

För att öka tillgängligheten, trafiksäkerheten och möjligheten att åka kollektivt.

Nuläge

Arbetet i projektet börjar bli klart och vi kommer att asfaltera hållplatsen vid månadsskiftet maj/juni.

Om projektet

Vi vill göra det enklare för våra resenärer att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Om det är enkelt för alla att ta sig in och ut ur bussen vid busshållplatsen, kan restiden för kollektivtrafiken minska. Att fler åker kollektivt, i stället för bil, bidrar också till att minska miljöbelastningen. Vi håller nu på att förbättra tillgängligheten vid busshållplatsen på Torna Hällestad torget i Lunds kommun. Det ska bidra till säkrare och mer tillgängliga busshållplatser för alla.

Tidsplan

1 Samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan januari 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan mars 2020

3 Granskning av vägplan oktober–november 2020

4 Fastställelseprövning vägplan februari 2021

5 Planerad byggstart hösten 2022

6 Beräknas bli klart juni 2023

Kontakt

Anna Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 10 83