Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Begränsad framkomlighet på väg 111 vid Berga från den 7 augusti

I samband med utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria byggs en ny järnvägsbro över väg 111. Arbetet påverkar framkomligheten på vägen från klockan 21 söndagen den 7 augusti. På en sträcka av drygt 100 meter i vardera riktningen stängs ett körfält av vid platsen för järnvägsbron över väg 111, vid Bergaområdet. Hastigheten på sträckan sänks från 100 km/h till 60 km/h.

Röd markering i bildens mitt visar ungefärlig sträcka för var framkomligheten begränsas.

De inledande arbetena som utförs under augusti och september handlar om schaktning samt gjutning av bottenplattor och pelare till den nya bron.

Totalavstängning under en helg i oktober

För att kunna bygga den nya bron över vägen måste en formställning monteras över vägen. Vägen stängs därför helt under en helg, från fredag kväll till måndag morgon. Denna avstängning görs från fredag 7 oktober klockan 18:00 till måndag 10 oktober klockan 05:00.

Efter att formställningen är monterad öppnar vägen för trafik igen, dock fortfarande med ett körfält avstängt i vardera riktningen samt med en höjdbegränsning på 3,8 meter. Omledning för fordon högre än 3,8 meter skyltas via Ödåkra. Trafikportaler med höjdbegränsning sätts upp vid anslutande vägar till väg 111.

Därefter fortsätter arbetet med bron, som beräknas vara klar under januari 2023 då formställningen tas bort. Då stängs väg 111 en andra gång. Därefter kan vägen öppna för normal trafik igen.