Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Delar av Rallaregatan i Kattarp avstängd under maj månad

Vägen stängs av på grund av borttagning av befintlig bullervall längs järnvägsspåret.

För att kunna bygga ut järnvägen mellan Ängelholm och Maria kommer vi att ta bort en bullervall längs med Rallaregatan i Kattarp. Det innebär att Rallaregatan vid stationen kommer bli delvis avstängd för bilar under denna tid.

Boende och gång- och cykeltrafik kan ta sig förbi arbetsplatsen. Ni kommer behöva köra förbi avstängningen för att kunna ta er till er fastighet. Där kommer det att vara byggtrafik så var extra uppmärksamma innan ni kör in eller ut ifrån avstängningen. Gående till stationen leds förbi avstängningen.

Avstängningen gäller från 2 maj till 31 maj.

Kartbild som visar avstängningen