Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Detta händer i projekt Ängelholm-Maria fram till och med sommaren 2022

För Ängelholm-Maria står ett fullspäckat halvår för dörren och det är mycket som ska byggas under våren och under sommaren.

Till sommaren kommer totalt hela nio broar att byggas och lanseras i orterna Ängelholm, Rögle, Kattarp, Ödåkra och Maria. Det kommer bland annat att läggas spår, monteras växlar, läggas ledningar, byggas bullerskydd, järnvägsöverbyggnad, perronger och nya gång- och cykelvägar.

Läs mer om vad som sker i respektive ort nedan. För löpande ortsspecifika uppdateringar – klicka på din ort på projektsidan.

Ängelholm

I januari påbörjades ombyggnationen av Ängelholms stations mittperrong. Detta arbete sker i flera etapper och fortsätter under våren. Under sommarens spårstopp rivs det befintliga perrongtaket och ett nytt byggs.

Stålet till gångbron över bangården levererades i januari. Fram till april kommer den att byggas klar och bekläs med plåt, glas och tak på marken för att sedan lyftas på plats under spårstoppet i påsk. Helt klar står den i maj 2022.

Bron för gång- och cykelpassagen vid Tivoligatan byggs i en brogrop bredvid järnvägen till mars och lanseras på plats under tågstoppet vecka 4-24 april. Därefter byggs en gång- och cykelväg genom Epadalstunneln, som planeras vara klar för trafikering till sommaren.

Ett nytt spår byggs på västra sidan av tågstationen, och i samband med detta kommer även ett nytt spår till Trafikverksskolan att anläggas.

Rögle

De tre bullervallar längs järnvägen som började byggas hösten 2021 färdigställs under våren 2022.

Byggnationen av spåret väster om tågstationen slutförs och planeras även det stå redo för tågtrafikering under våren.

Gång- och cykelvägen under järnvägsbron byggs och tas provisoriskt i bruk i slutet av mars. Helt färdigt byggs den i höst.

Kattarp

I Kattarp byggs den västra perrongen till den nya stationen och kommer att stå klar efter sommarens spårstopp. Även två nya spår med anslutande servicevägar för arbetsfordon anläggs. I samband med detta kommer trafiken att ledas om.

Den plankorsning som stängdes under spårstoppet hösten 2021 ersätts av en gångtunnel mellan stationsområdets västra och östra sida.

Järnvägsbron över Planavägen är klar, och under våren byggs stödmurar till denna. Även Planavägen byggs om, ansluts till vägen mot Kattarp och färdigställs under sommarens spårstopp.

Både Västrabyvägen och Planavägen kommer att anläggas. När dessa är klara byggs en ny sträckning mellan desamma. Under byggtiden kommer trafikanter hänvisas till en provisorisk omledning fram till att allt står klart hösten 2022.

Överskottet schaktmassor som blivit till under järnvägsutbyggnaden kommer att återvinnas till fjärilsbackar. Dessa beräknas stå klara till 2024, och mer om hur de bidrar till Kattarps växt- och djurliv kan du läsa här

Efter sommarens spårstopp tas Kattarps västra perrong i bruk, och den östra byggs klart under hösten.

Ödåkra

I sommar lanseras järnvägsbron över väg 1387, Allerumsvägen som löper mellan Ödåkra och Allerum, i ett nytt läge. Vägen kommer att gå under järnvägen. Brogropen som bron byggs i är schaktad och byggationen är i full gång.

Ängavångsgatan asfalteras och öppnas för trafik inför sommaren. Utöver detta byggs och öppnas flera gång- och cykelvägar mellan Ödåkra och Väla skog.

Sommarens spårstopp innefattar många byggmoment i Ödåkra och det kommer att märkas för boende. Mer specifik information om stoppet skickas ut under våren.

Maria

Redan under tågstoppet 4-24 april byggs spont till kommande byggnationer av broarna över Christinelundsvägen och Kullavägen. Spont är en stödkonstruktion i järn som slås ner i marken, den är till för att förbereda byggnationen av de nya järnvägsbroarna. Man börjar även förbereda inför omläggning av ledningar.

Kontakt

Skriv till oss