Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Höganäsvägen öppnas för trafik

8 februari öppnas väg 112 för trafik. Vägen stängdes i augusti 2021 och sedan dess har vi arbetat med att bygga en ny bro som är anpassad för att sträcka sig över dubbelspåret på järnvägen.

Den gamla bron var inte bred nog för två spår och revs i samband med tågstoppet som ägde rum hösten 2021.

Även en ny väganslutning har byggts och anpassats till den nya bron som är högre och bredare än den gamla. 

Kontakt

Skriv till oss