Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Ny bro byggs över Vege å

I samband med dubbelspårsbygget mellan Ängelholm och Maria bygger Trafikverket flera nya broar. Ibland river man en befintlig bro och bygger nytt, men över Vege å behålls den gamla järnvägsbron och en ny byggs bredvid.

De två separata broarna kommer att ligga en halvmeter från varandra, och ha precis samma funktion såväl som längd på 40 meter. Däremot kommer utseendet inte bli identiskt, eftersom entreprenören bygger den nya med enbart yttre stöd och utan mellanstöd som för den befintliga. Den tillkommande bron kommer, till skillnad från den befintliga, att göras med en samverkanskonstruktion. Detta innebär att man jobbar med både stål och betong. Den befintliga bron utgörs enbart av betong.

De yttre stöd som järnvägsbron ska vila på kommer att byggas på plats. Marken är mjuk, och för att stärka bärigheten pålar man området under spårstoppet vecka 14-16. Detta innebär att 16 betongpålar bankas ner 40-50 meter ner i marken vid respektive brostöd.

Man bygger på norra och södra sidan parallellt, men just pålningsarbetet sker först på södra sidan, och därefter norra.

Broarbetet påbörjades 1 mars 2022 och pågår till och med augusti 2022. Under sommarens spårstopp kommer bron att flyttas in till sin plats. Därefter tillkommer ytterligare arbete som anläggning av anslutande vägar, räckesmontage med mera.

Vandringsstigarna kring brobygget kommer av säkerhetsskäl att stängas av under arbetet. De stigar som stängs återställs dock för att djur fortsatt ska kunna passera.