Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Omfattande arbete i Ödåkra under tågstoppet

Mellan den 13 juni och den 5 augusti står tågtrafiken stilla mellan Ängelholm och Helsingborg. Då händer det mycket längs spåren. Inte minst i Ödåkra.

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar vi spåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. För att kunna genomföra arbetena smidigt, snabbt och säkert måste vi ibland stänga av tågtrafiken på sträckan.

Dubbelspårsutbyggnaden innebär stora förändringar för Ödåkra. Att stå och vänta vid nedfällda bommar är nog vardag för dig som bor och vistas i Ödåkra men det kommer så småningom att vara ett minne blott.

Säkrare när plankorsningar försvinner

För att vi ska kunna höja hastigheten på järnvägen behövs säkrare sätt att korsa järnvägen. Därför bygger vi bort alla plankorsningar och ersätter dem med planskilda korsningar, där tågen går på järnvägsbroar över vägarna. Under sommarens tågstopp kommer vi bland annat att jobba med dessa. Men det blir också utläggning av räls.

– Vi förstår att vi påverkar er som bor i Ödåkra under byggnadstiden, men när plankorsningarna försvinner blir det både säkrare och lättare att ta sig fram i Ödåkra, säger projektledaren Henrik Andersson.

Centrumkopplingen i Ödåkra. Bild från onsdag 29 juni. Foto: Frida Strand.

Stort arbete mitt i centrum

Ett av de större arbetena görs mitt i Ödåkra centrum. Där ska den så kallade centrumkopplingen ta ett stort kliv framåt.

– Bron i Ödåkra centrum är nu på plats. Den lanserades in i rätt läge i början av nuvarande tågstopp, säger Henrik Andersson.

Nu återstår färdigställande av plattformen vid spåren och alla anslutningar till den, såsom cykelbanor, gångstråk och trappor till och från plattformen.

– Vi ska också lägga räls, och bygga väg under bron, säger Dragan Petrovic, delprojektledare.

Centrumkopplingen – en självklar väg genom Ödåkra

Centrumkopplingen, som ersätter Björkavägen, blir den självklara passagen i Ödåkra. Den kommer att tas i bruk i höst. Men redan nu i sommar kommer du att kunna provköra vägen under bron.  

– Den öppnar tillfälligt, mellan den 4 juli och den 7 augusti, för att vi ska kunna göra järnvägsarbeten vid Björkavägen, förklarar Dragan Petrovic.

Centrumkopplingen ska vara klar till hösten. Förutom själva stationen kommer Trafikverket också att anlägga ett område runt stationen, på uppdrag av Helsingborgs stad. Både parken och torget ska utvecklas. Torget blir grönare och parken får både skatepooler och nya boulebanor så att det blir en träffpunkt för alla i centrum.

– Det arbetet påbörjas under tågstoppet och fortsätter under hösten, säger Henrik Andersson.

Gång- och cykeltunnel breddas

Vid Björkavägen har plankorsningen rivits upp. Gång- och cykeltunneln intill den blir kvar, men breddas så att man får plats med dubbelspår uppe på bron.

Bron vid Ängavångsgatan är i stort sett färdig och öppen för trafik och plankorsningen på Fabriksgatan har ersatts av en gång- och cykelväg under järnvägen. På båda dessa ställen fortsätter arbetet med tillhörande trappor och ramper under sommaren. Vi bygger också gång- och cykelväg fram till bron på Fabriksgatan.

– Den största delen av arbetet görs klart under tågstoppet. Men helt klart blir det först i höst, säger Dragan Petrovic.

Avstängningar i Ödåkra under sommaren

Från 4 juli till 7 augusti leds trafiken på Björkavägen om via nya Centrumkopplingen, norr om Björkavägen.

Gångtunneln vid Björkavägen stängs från 4 juli och i samband med det stängs även Vintapparegatan för infart mellan Björkavägen och Fabriksgatan. Gång- och cykeltrafik kommer hela tiden att kunna passera via gångbana i Björkavägen.

Läs mer om vad som händer i Ödåkra här

Så reser du under tågstoppet

Ängavångsgatan i Ödåkra

Bild från Ängavångsgatan i södra delen av Ödåkra, tagen onsdag 29 juni. Foto: Frida Strand.