Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Stort intresse för dubbelspårsbygget på familjefesten

Intresset för dubbelspårsprojektet var stort i samband med familjefesten på Järnvägens museum i Ängelholm lördagen den 28 maj.

Järnvägens museum i Ängelholm bjöd in till familjefest. Trafikverket tog tillfället i akt och berättade om dubbelspårsbygget, som pågår alldeles i närheten.

Trafikverkets evenemangståg, som har en bio- och bistrovagn, och en utställningsvagn var på plats. I biodelen berättade huvudprojektledare Henrik Andersson om vad som händer just nu i dubbelspårsbygget. I utställningsvagnen berättade projektets medarbetare om projektets olika delar, och svarade på allehanda mer eller mindre kluriga frågor.

En vanlig fråga var "När är ni färdiga?". December 2023 öppnar dubbelspåret för trafik. Hela projektet blir klart några månader senare.

Vanligaste frågan var "Vad ska hända mellan Maria och Knutpunkten?". Den frågan är svår att besvara. En del av svaret kommer om några veckor, då beslut om nästa "Nationell plan" ska tas (nationell plan för transportinfrastruktur).

- Det är alltid intressant att möta allmänheten och försöka hjälpa till med deras frågor. Det är viktigt för oss och för projektets framgång, säger huvudprojektledare Henrik Andersson.

Omkring 1500 besökare kom på familjefesten i Ängelholm.

Trafikverksskolans liftmotorvagn

En succé under familjefesten; att få åka i korgen på liftmotorvagnen.

Konferenståget

Trafikverkets konferenståg, med bio, bistro och utställning var på plats. 

Henrik Andersson berättar

I biovagnen berättade Trafikverkets huvudprojektledare Henrik Andersson om vad som händer i dubbelspårsprojektet.

Utställning om dubbelspårsprojektet

Projektingenjör Mikael Broliden svarar på frågor i utställningsvagnen.