Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Tre veckors omledning då järnvägsövergångarna är stängda i Kattarp och Ödåkra

Körsträckan och körtiderna blir längre och det finns risk för trängsel på andra vägar under tre veckor i juni.

Under tågstoppet mellan 13 juni och 5 augusti i görs stora järnvägsarbeten mellan Ängelholm och Helsingborg. I Ödåkra ska två broar sättas på plats och nya spår byggas. I Kattarp färdigställs järnvägsanläggningen och den nya stationen.

Arbetet kräver begränsningar i trafik och framkomlighet.

I Ödåkra stängs järnvägsövergången vid flera tillfällen under perioden 13-26 juni. Omledningsvägar skyltas. Följ orange vägvisning. Gående och cyklister kommer att kunna passera via gångbana i Björkavägen.

I Kattarp stängs Planavägen av vid järnvägskorsningen mellan 13 juni och 1 juli. Under tiden för avstängningen skyltas omledningsvägen via Allerum, Helsingborg, Hasslarp. Omledningsvägar skyltas. Följ orange vägvisning. Gående och cyklister kommer att kunna passera spåret via en provisorisk gång- och cykelväg mellan östra och västra Kattarp.