Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Västrabyvägen/Möllarpsvägen i Kattarp är stängd till 22 april

Västrabyvägen/Möllarpsvägen stängs av för arbeten. Trafiken leds om via Planavägen, Turköpsvägen, Svedbergavägen, Västrabyvägen och Möllarpsvägen.

För att kunna bygga ut järnvägen mellan Ängelholm och Maria kommer vi att utföra VA-arbete samt ny växelläggning på Västrabyvägen, sträckan mellan Planavägen och Möllarpsvägen i Kattarp.

Arbetena utförs i flera moment, vilket gör att det inte går att öppna vägen mellan etapperna. Vi minimerar självklart tiden så mycket det är möjligt.

Just nu utförs där även ett arbete med nya järnvägen som korsar Planavägen, därför har vi en kortare förbiledning parallellt med Planavägen.

Så påverkas du 

Biltrafiken leds om via väg Planavägen, Turköpsvägen, Svedbergavägen, Västrabyvägen och sen vidare in på Möllarpsvägen.

Orangea vägskyltar kommer att vägleda dig. Gående och cyklister kommer ledas förbi genom det nya utformade gång- och cykelstråket genom skogen. Kör försiktigt!

Omledningsvägen har även informerats till räddningstjänsten, Tidningsbärarna, NSR, och posten. 

Kontakt

Skriv till oss