Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Under påskstoppet tog vi kliv mot en dubbelspårig framtid

Utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria pågår för fullt. Och under de planerade tågstoppen tar vi stora kliv mot en framtid med dubbelspår mellan Ängelholm och Maria.

Det så kallade påskstoppet, 4-24 april, är slut. Och nu är vi igång och planerar det vi ska hinna göra under sommarstoppet. Allt för att göra det enklare att åka tåg i framtiden!

Dubbelspårsprojektet har två planerade längre stopp under 2022. Nästa blir i sommar, då vi stänger av tågtrafiken på sträckan Ängelholm-Helsingborg under perioden 13 juni till 5 augusti. Under stoppen görs i första hand arbeten som är i eller i närheten av spåren.

Under det senaste stoppet som var tre veckor långt arbetade Trafikverkets entreprenörer längs hela den 24 kilometer långa sträckan. Här beskriver vi en del av det vi hann göra under stoppet.

Den nya gångbron över spåren på Ängelholms station

På Ängelholms station lyftes nya gångbron över spåren på plats. Samtidigt reste vi stommarna till de nya hisstornen. Den nya järnvägsbron vid Epadalen som byggts bredvid spåret sköts in på sin rätta plats. På sträckan Ängelholm-Kattarp sattes omkring 10 kilometer kontaktledning upp.

På Kullavägen har den befintliga vägbron rivits. Vi har gjort förberedande arbeten för den nya järnvägsbron över Vege å, bland annat med stöden för den nya bron.

Rivning av vägbron över spåret vid Vege å

Arbetet med den nya järnvägsbron över Röglevägen, väg 1428, är igång. Vägen som varit stängd en tid kunde öppna för viss trafik den 25 april (med begränsning för fordonens höjd). En portal över vägen har byggts som gör att bygget kan pågå trots att vägen är öppen.

- En mycket bra lösning som gör att vi slipper stänga vägen. Det är sånt vi gör för att minska byggets  påverkan på ”tredje man”, säger Dragan Petrovic, projektledare Trafikverket.

I Kattarp har tre nya växlar byggts in i spåret. Ny räls som vi ska bygga de nya spåren med har lossats och placerats ut längs sträckan. Den transporteras dit med tåg. I Kattarp gjorde vi också arbeten med den nya gång- och cykelpassagen vid den nya stationen. Vi göt också fundament för bullerskyddsskärmarna.

I Ödåkra handlade insatserna om att bygga kabelrännor och kabelrör. Och i Maria förbereddes bygget av de nya järnvägsbroarna över Christinelundsvägen och Kullavägen som vi börjar bygga i sommar, då det är nästa långa tågstopp.

Nästa stopp är 13 juni-5 augusti.

Från bygget av den nya stationen i Kattarp