Logga in
Logga in

Anmäl störning, fel eller skada - Observera, gäller bara projekt Ängelholm-Maria

Dina synpunkter hjälper oss att rätta till sådant inte fungerar som det borde. Du kan anmäla det i formulären nedan. Om det är akut kontaktar du Trafikverkets kundservice: 0771-921 921. Är det livsfara ringer du 112.

Frågor om störningar

Vad har stört dig?

Fastighetsnära buller


 

Ersättningsanspråk för skador 

Har du fått en skada som du tror har ett samband med våra arbeten?

Observera att formuläret gäller endast för projekt Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad. 

Om du vill anmäla skada i anslutning till annat projekt, vänligen vänd dig till Trafikverkets kundtjänst. 

Vi arbetar ständigt för att vår påverkan på omgivningen ska vara så liten som möjligt. Om en skada trots allt uppstår på grund av våra arbeten, åtgärdar vi skadan eller ersätter den som drabbats. På den här sidan har vi samlat information som kan vara nyttig för dig som har fått en skada eller som är orolig för att få en.

Vad innebär skador? 

Exempel på skador som orsakas av störningar från byggarbetena.

 • Skador på egendom – till exempel sättningar i husgrunden, skadade fönster
  och sprickor på hus och i bostäder.
 • Ekonomiska skador – till exempel inkomstbortfall i en rörelse.
 • Personskada – det innefattar i huvudsak fysiska skador.

Om du drabbas av en skada

Trots våra förebyggande åtgärder kan skada uppstå. Störningen som orsakat skadan ska vara av en viss typ – till exempel buller, vibrationer eller försvårat tillträde till affärslokal. Om du vill anmäla en skada ska följande krav vara uppfyllda.

 • Du ska kunna visa skadan. Det kan göras på flera sätt, till exempel med foto-
  grafier på skadan, kvitton för utgifter eller årsredovisningar.
 • Det ska finnas ett samband mellan vårt byggarbete, störningen och skadan. Du ska kunna visa att det är utbyggnaden av Ängelholm-Maria som har lett till störningen och skadan.
 • Du ska ha försökt begränsa skadan. Ett exempel är att du så tidigt som möjligt anmäler störningar och skador till Trafikverket.
 • Du ska anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.
 • Orts- och allmänvanliga störningar. Störningar som redan förekommer i området, eller är så kallade allmänvanliga, är störningar som man får tåla om de förekommer på en rimlig nivå. Trafikbuller i en stad ger till exempel inte rätt till ersättning. Regeln om att man får tåla vissa störningar gäller inte om vi varit oaktsamma i vårt arbete.

Vart vänder jag mig om jag vill anmäla en skada?

Ju tidigare vi får en anmälan om en skada desto bättre. Då försöker vi hitta olika åtgärder för att begränsa skadan. När vi utreder en skadeanmälan på fast egendom bedöms ärendet utifrån eventuell förbesiktning som vi genomfört innan byggskedet samt de platsbesök som utförs i samband med utredningen.

Formulär för skadeanmälan