Logga in
Logga in

Tillberga - Frövi och Eskilstuna - Kolbäck spår-, räls- och växelbyte Vi fortsätter rusta järnvägen i Kvicksund några veckor

Vi arbetar för fullt med att rusta upp järnvägen i Kvicksund för att förbättra framkomlighet och säkerhet. Arbetet har krävt större insatser än planerat och därför behöver vi förlänga tiden för arbetet några veckor.

I informationsbladet som alla närboende har fått var planeringen att vi skulle vara klara med arbetet i slutet av maj. Vi behöver nu fortsätta till mitten av juni. Vi beklagar det men hoppas du som påverkas kan ha överseende med att vi stör ytterligare några veckor.

Vad gör vi?

Vi byter järnvägsspår och byter makadam (krossat grus) runt spåren samt bygger om gångpassagerna vid Sjövretsvägen (Gösholmen) och Tallidsvägen/Gösholmsvägen (Nyckelön). I Mellansundet gör vi ballastrening på bron över sundet och tar bort parkslide, som är en svårbekämpad invasiv växt, som skadar banvallen. Bekämpningen av parkslide sker varsamt för att den inte ska spridas och skickas till förbränning.  

Sträckan där vi arbetar 

Vårt arbete omfattar sträckan från Kvicksundsbron och cirka 1 km norrut mot Strömsholm, och därutöver mellansundet.

Så påverkas du som bor i närheten

Arbetet med att byta spår och att lägga nytt grus märks för omgivningen. Det bullrar och det dammar från maskinerna på spåren samt att det körs tunga transporter in och ut från arbetsområdet.

Vi måste tillfälligt stänga järnvägsövergångar och uppmanar att fortsatt att följa orange hänvisningar.

Arbetstider 

Arbetet pågår under nätterna från söndag kväll till fredag morgon.