Logga in
Logga in

Väg 56, Katrineholm-Alberga, mötesfri väg Vi förbereder väg 56 inför vintern

Den 26-28 september kommer vi att stärka upp vägen för att motverka att skador uppstår i vinter. Vi kommer att arbeta på väg 56 mellan norra och södra infarterna till Bie och vid Mörtsjön.

Vi har märkt av att vägen fått en del skador vintertid. Vägskador är svårare att laga under den kallare delen av året. Därför genomför vi nu förebyggande åtgärder för att motverka att håligheter och andra skador ska uppstå. Så att vägen ska vara trygg och säker.

Den sträcka vi kommer att arbeta längs är mellan den norra och södra infarten till Bie samt vid Mörtsjön söder om Bie. Arbetet kan innebära mindre trafikpåverkan.

Vi lagar vägen med försegling och snabellagning

En asfalterad väg kan repareras med olika metoder. Tidigare har vi genomfört så kallade snabellagningar längs väg 56 och nu ska vi göra förseglingar. Försegling och snabellagning är två olika metoder för att laga sprickor och hål i vägen.

Snabellagning används ofta vid lagning av sprickor eller hål. Det är en speciellt utformad lastbil som sprutar ut bindemedel och finkornigt grus via en tjock slang, på så vis kan materialet spridas mer precist över det skadade partiet. Metoden är snabb och effektiv. Den är också säker ur arbetsmiljösynpunkt i och med att föraren inte behöver gå ur bilen.

Metoden försegling används vid lite större åtgärder. Metoden innebär att ett lager stenmaterial fästs vid underlaget med hjälp av ett bindemedel. Därefter tar det 3-4 timmar innan stenmaterialet fäster helt. Sedan sopar vi vägen, mellan 6 till 48 timmar efter utförd åtgärd, så att vägen blir fri från löst grus. Det är förseglingar vi planerar att genomföra nu.

Det finns risk för löst grus på vägen när vi är klara

Metoderna försegling och snabellagning kan innebära löst grus på vägbanan något dygn efter utförd åtgärd. Under tiden varnas trafikanterna genom skyltning och vid behov sänks också hastigheten.

Tänk på att din egen hastighet har stor betydelse för eventuella stenskott.

Läs mer om vägunderhåll och beläggning