Logga in
Logga in

Södermanland Väg 631, Vrena, ny bro över järnvägen

Vi har byggt en ny trafiksäker bro över järnvägen i Vrena. Bron öppnades för trafik måndagen den 6 november.

Vad?

En ny bro över järnvägen.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Den gamla bron hade nått sin tekniska livslängd och behövde bytas ut.

Nuläge

Vi är klara med bron och öppnade den för trafik den 6 november 2023.

Om projektet

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats den 17 juni 2024.

Vrena står nu rustad med en ny säker bro som tryggar den långsiktiga tillgängligheten i samhället, så att man tryggt kan köra över järnvägen och ta sig till allt från jobbet och bostaden till affärer och skola.

Den nya bron förväntas leva i 120 år och förbättrar även för näringslivet genom att den tillåter tyngre laster upp till 74 ton (BK4).

Väg 631 är viktig för boende i Vrena eftersom den förbinder orten med de närmaste större tätorterna Nyköping och Katrineholm. Bron över järnvägen i Vrena är en del av den vägen.

Därför behövde bron bytas ut

Den gamla bron hade nått sin tekniska livslängd och vi har därför ersatt den med en mer trafiksäker och framkomlig bro med betydligt bättre bärighet. En högre bärighet innebär att den nya bron kan ta tyngre fordon.

Den nya bron har en beräknad teknisk livslängd på 120 år.

Tidplan

1 Planeringsskede hösten 2021–vintern 2022

Under juli och augusti gjorde vi geotekniska undersökningar i området för att få kunskap om grundläggningsförhållandena som kan påverka bygget av den nya bron. Markägare som berördes informerades om vilka undersökningar som var aktuella på respektive fastighet.

Under 2023 bytte vi ut den gamla bron. Den nya bron är nu klar och öppen för trafik.

Nyheter

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats den 17 juni 2024.

Kontakt

Magnus Persson

Telefon: +46 10-123 42 38