Logga in
Logga in

Södermanland Väg 631, Vrena, ny bro över järnvägen

Vi har byggt en ny trafiksäker bro över järnvägen i Vrena. Bron öppnades för trafik måndagen den 6 november.

Vad?

En ny bro över järnvägen.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Den gamla bron hade nått sin tekniska livslängd och behövde bytas ut.

Nuläge

Vi är klara med bron och öppnade den för trafik måndagen den 6 november.

Om projektet

Vrena står nu rustad med en ny säker bro som tryggar den långsiktiga tillgängligheten i samhället, så att man tryggt kan köra över järnvägen och ta sig till allt från jobbet och bostaden till affärer och skola.

Den nya bron förväntas leva i 120 år och förbättrar även för näringslivet genom att den tillåter tyngre laster upp till 74 ton (BK4).

Väg 631 är viktig för boende i Vrena eftersom den förbinder orten med de närmaste större tätorterna Nyköping och Katrineholm. Bron över järnvägen i Vrena är en del av den vägen.

Återstående arbeten

Att vi kunde öppna bron redan den 6 november är tack vare ett mycket bra samarbete med vår entreprenör. Bron är inspekterad och säker att köra på men det återstår mindre arbeten vid bron samt att ta bort gångpassagen och räddningstjänstens överfart. Båda passagerna stängdes i samband med att bron öppnades.

Vi kommer att ta bort gångpassagen och räddningstjänstens överfart under slutet av vecka 47. Då kommer vi arbeta under dagtid tre dagar från fredagen den 24 november till söndagen den 26 november.

Därför behövde bron bytas ut

Den gamla bron hade nått sin tekniska livslängd och vi har därför ersatt den med en mer trafiksäker och framkomlig bro med betydligt bättre bärighet. En högre bärighet innebär att den nya bron kan ta tyngre fordon.

Den nya bron har en beräknad teknisk livslängd på 120 år.

Tidplan

Trafikverket planerar arbetat med att byta ut bron och har dialog med närboende och verksamheter som berörs av arbetet.

Under juli och augusti gjorde vi geotekniska undersökningar i området för att få kunskap om grundläggningsförhållandena som kan påverka bygget av den nya bron. Markägare som berördes informerades om vilka undersökningar som var aktuella på respektive fastighet.

Under 2023 byter vi ut den gamla bron. Det innebär att vi river den gamla bron och bygger upp den nya. Vi leder om trafiken på allmänna vägar mellan den 10 januari och den 6 november.

Nyheter

Kontakt

Magnus Persson

Telefon: +46 10-123 42 38


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Magnus Persson
Kommunikatör
Anette Iacobaeus