Logga in
Logga in

Väg 631, Vrena, ny bro över järnvägen En ny bro över järnvägen i Vrena

Vi ska bygga en ny bro över järnvägen i Vrena. Bron är gammal och sliten och behöver därför bytas ut. Här kan du läsa om hur vi planerar att genomföra brobytet och hur trafiken påverkas. Byggstarten är 2023.

Det här ska vi göra

Vi ska byta ut bron över järnvägen. Den nuvarande bron har nått sin tekniska livslängd och därför byter vi ut den för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Den nya bron byggs i fordonsklass BK4 vilket innebär att den kommer kunna ta tyngre transporter än i dag.

Så här berörs du av våra arbeten

Du som bor eller har verksamhet vid Vrena kommer att bli påverkad av arbetet med bron. Främst eftersom vi planerar att stänga av överfarten och bron under byggtiden och då behöver vi leda om trafiken på allmänna vägar. Se karta nedan.

Så här planerar vi att leda om trafiken.

För att underlätta för dig som bor i Vrena planerar vi att ordna en tillfällig bilparkering på västra sidan samt en gångpassage över järnvägen. Det blir då möjligt att lämna bilen eller annat motorfordon på parkeringen och sedan ta sig över järnvägen till fots. Du kommer även att kunna leda över en cykel.

Här planerar vi att göra parkeringen och den tillfälliga gångpassagen över järnvägen. Det blir en så kallad gång- och cykelfålla.

Tider för arbetet och omledning av trafiken

Vi planerar att byta ut bron under år 2023. Det innebär att vi behöver leda om trafiken på allmänna vägar mellan januari och november 2023.

Vi pratar med berörda under planeringen av arbetet

Vi vill störa så lite som möjligt och under planeringen av arbetet pratar vi gärna med dig som är närboende eller har någon verksamhet. Vi har sedan hösten 2021 dialog med hemtjänsten, räddningstjänsten, Nyköpings kommun, Flens kommun och Vrena samfällighetsförening. Om du vet någon som vi bör prata med så tipsa oss gärna!