Logga in
Logga in

Väg 631, Vrena, ny bro över järnvägen Det här händer i Vrena

I år ska vi bygga den nya bron över järnvägen i Vrena. Den gamla bron är nu avstängd och vi leder om trafiken till slutet av november. En gångpassage är klar och räddningstjänstens passage över järnvägen.

Arbetet vid bron har startat. Vi har stor förståelse för att brobytet berör dig som bor eller har verksamhet nära Vrena och att det kommer att påverka din vardag. Vi hoppas att du kan ha förståelse för störningarna som kan uppstå. När den nya bron är klar blir det enkelt att passera järnvägen igen.

Därför behöver bron bytas

Den gamla bron har nått sin tekniska livslängd och därför byter vi ut den för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Den nya bron byggs i fordonsklass BK4 vilket innebär att den kommer kunna ta tyngre transporter än i dag.

Så här berörs du av våra arbeten

Du som bor eller har verksamhet vid Vrena kommer att bli påverkad av arbetet med bron. Främst eftersom vi har behövt stänga av överfarten och bron under byggtiden. Mellan den 10 januari och den 30 november november leder vi om trafiken på allmänna vägar. Se karta nedan.

Karta omledning av trafik

Så här leder vi om trafiken mellan den 10 januari och november.

En gångpassage är på plats

För att underlätta för dig som bor i Vrena har vi ordnat en tillfällig bilparkering på den västra sidan av bron. Det finns även en liten parkering på den östra sidan.

För dig som går och cyklar finns en gångpassage över järnvägen. Det är en så kallad gång- och cykelfålla. Det är möjligt att lämna bilen eller annat motorfordon på parkeringen och sedan ta sig över järnvägen till fots. Du kan även leda över en cykel.

Så kan räddningstjänsten passera järnvägen

Vi har haft möten med räddningstjänsten och har hittat en lösning som garanterar tillgängligheten för dem vid utryckningar. Det är en plankorsning med låsta bommar som de kan använda.

Därför kan vi inte göra en vägpassage för allmänheten

Att kunna göra en säker plankorsning som kan användas av allmänheten är tyvärr inte möjligt sett till den tid och de resurser samt tillgång till mark Trafikverket har i dag. Det skulle ta mycket längre tid och kräva mycket större resurser.

Tider för arbetet och omledning av trafiken

I år ska vi byta ut bron och vi behöver leda om trafiken på allmänna vägar mellan januari och november. Bron är avstängd sedan den 10 januari. Vi hänvisar trafikanter att följa orangea skyltar.

Vi pratar med berörda under planeringen av arbetet

Vi vill störa så lite som möjligt och under brobytet pratar vi gärna med dig som är närboende eller har någon verksamhet. Vi har sedan hösten 2021 dialog med hemtjänsten, räddningstjänsten, Nyköpings kommun, Flens kommun och Vrena samfällighetsförening. Om du vet någon som vi bör prata med så tipsa oss gärna!

Tidplan

December 2022–januari 2023

Parkeringar och gångpassagen över järnvägen blir klara innan bron stängs av.

Januari 2023

Vägen stängs av vid bron och trafiken leds om på allmänna vägar.

Februari 2023

Den gamla bron rivs.

Mars–oktober 2023

Den nya bron byggs, gjutning av brostöd och körbana.

November 2023

Den nya bron är klar och öppnas för trafik.