Logga in
Logga in

Väg 631, Vrena, ny bro över järnvägen Nu river vi bron över järnvägen i Vrena

Under helgen vecka 5 river vi den gamla bron över järnvägen. För att hinna med allt arbete behöver vi arbeta dygnet runt från fredag kväll till måndag morgon. Vi hoppas att du som bor nära kan ha överseende med det.

Arbetet med att byta ut bron över järnvägen pågår för fullt och vi leder nu om trafiken i Vrena. Vi har stor förståelse för att brobytet berör dig som bor eller har verksamhet nära Vrena och att det kommer att påverka din vardag. Vi hoppas att du kan ha förståelse för störningarna som kan uppstå. När den nya bron är klar blir det enkelt att passera järnvägen igen.

Då river vi bron

Helgen vecka 5 river vi delar av bron som är över järnvägen. För att hinna med allt arbete när järnvägsspåret är avstängt behöver vi arbeta dygnet runt från fredag kväll 3 februari till måndag morgon 6 februari. Övriga brodelar rivs under ordinarie arbetstid.

Så påverkas du som bor eller arbetar nära

Under perioden kommer det att förekomma bullrande arbeten. Vi hoppas att du kan ha överseende med detta.

Tack för att du visar hänsyn

Säkerheten är mycket viktig och vi ber dig som rör dig i området att respektera trafikskyltar och att hålla ordentligt avstånd till arbetsmaskiner och personal. Tack för visad hänsyn!

Därför behöver bron bytas

Den gamla bron har nått sin tekniska livslängd och därför byter vi ut den för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Den nya bron byggs i fordonsklass BK4 vilket innebär att den kommer kunna ta tyngre transporter än i dag.

Så här leder vi om trafiken

Bron stängdes av tidigare i år och nu leder vi om trafiken på allmänna vägar fram tills den nya bron är klar i november. Vi hänvisar trafikanter att följa orangea skyltar. Se karta nedan.

Karta omledning av trafik

Så här leder vi om trafiken mellan den 10 januari och november.

Det går att passera järnvägen via en gångpassage

För att underlätta för dig som bor i Vrena har vi ordnat en tillfällig bilparkering på den västra sidan av bron. Det finns även en liten parkering på den östra sidan.

För dig som går och cyklar finns en gångpassage över järnvägen. Det är en så kallad gång- och cykelfålla. Det är möjligt att lämna bilen eller annat motorfordon på parkeringen och sedan ta sig över järnvägen till fots. Du kan även leda över en cykel.

Så kan räddningstjänsten passera järnvägen

Vi har haft möten med räddningstjänsten och har hittat en lösning som garanterar tillgängligheten för dem vid utryckningar. Det är en plankorsning med låsta bommar som de kan använda.

Därför kan vi inte göra en vägpassage för allmänheten

Att kunna göra en säker plankorsning som kan användas av allmänheten är tyvärr inte möjligt sett till den tid och de resurser samt tillgång till mark Trafikverket har i dag. Det skulle ta mycket längre tid och kräva mycket större resurser.

Vi pratar med berörda under planeringen av arbetet

Vi vill störa så lite som möjligt och under brobytet pratar vi gärna med dig som är närboende eller har någon verksamhet. Vi har sedan hösten 2021 dialog med hemtjänsten, räddningstjänsten, Nyköpings kommun, Flens kommun och Vrena samfällighetsförening. Om du vet någon som vi bör prata med så tipsa oss gärna!

Tidplan

Januari 2023

I januari blev vi klara med de tillfälliga parkeringarna, gångpassagen över järnvägen samt räddningsstjänstens överfart.

Januari 2023

Den 10 januari stängde vi av den gamla bron. Trafiken leds nu om via allmänna vägar fram tills den nya bron är klar i november.

Februari 2023

Under perioden 3–6 februari river vi delar av den gamla bron över järnvägen.

Mars–oktober 2023

Vi bygger den nya bron samt gjuter brostöd och körbana.

November 2023

Den nya bron är klar och öppnas för trafik.