Logga in
Logga in

Snart ska vi gjuta bron i Vrena

Vi bygger en ny bro över järnvägen i Vrena. Den nya bron ökar trafiksäkerheten och framkomligheten. Medan vi bygger leds trafiken om på allmänna vägar. I augusti ska vi gjuta den nya bron.

Arbetet med den nya bron i Vrena pågår för fullt. Vi har stor förståelse för att brobytet berör dig som bor eller har verksamhet nära Vrena och att det påverkar din vardag. Vi hoppas att du kan ha förståelse för störningarna som kan uppstå. När den nya bron är klar blir det enkelt att passera järnvägen igen.

Arbetet rullar på

Vi har kommit en bra bit med bygget och arbetar just nu med att montera ihop formen och armeringsjärn för att kunna gjuta bron. Vi planerar att gjuta bron i augusti. Därefter ska formen rivas och vi börjar återfylla runt bron.

Så påverkas du som bor eller arbetar nära

När vi återfyller runt bron kommer material att behöva packas vilket kan vibrera lite.

Tack för att du visar hänsyn

Säkerheten är mycket viktig och vi ber dig som rör dig i området att respektera trafikskyltar och att hålla ordentligt avstånd till arbetsmaskiner och personal. Tack för visad hänsyn!

Därför behöver bron bytas

Den gamla bron hade nått sin tekniska livslängd och behövde därför bytas ut för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Den nya bron byggs i fordonsklass BK4 vilket innebär att den kommer kunna ta tyngre transporter än den gamla bron.

Så här leder vi om trafiken

Sedan januari leder vi om trafiken på allmänna vägar. Det gäller fram tills den nya bron är klar i november. Vi hänvisar trafikanter att följa orangea skyltar. Se karta nedan.

Karta omledning av trafik

Så här leder vi om trafiken mellan den 10 januari och 30 november.

 

Det går att passera järnvägen via en gångpassage

För att underlätta för dig som bor i Vrena har vi ordnat en tillfällig bilparkering på den västra sidan av bron. Det finns även en liten parkering på den östra sidan.

För dig som går och cyklar finns en gångpassage över järnvägen. Det är en så kallad gång- och cykelfålla. Det är möjligt att lämna bilen eller annat motorfordon på parkeringen och sedan ta sig över järnvägen till fots. Du kan även leda över en cykel.

Så kan räddningstjänsten passera järnvägen

Räddningstjänsten har tillgång till en plankorsning med låsta bommar som de kan använda vid utryckning och nödsituationer.

Tidplan

Januari 2023

Den 10 januari stängde vi av den gamla bron och trafiken leds nu om via allmänna vägar fram tills den nya bron är klar i november.

Februari 2023

I februari rev vi den gamla bron över järnvägen.

Mars–oktober 2023

Vi bygger den nya bron och ansluter till befintlig väg.

November 2023

Den nya bron är klar och öppnas för trafik.