Logga in
Logga in

Stockholm Norra Tynningö brygga, ombyggnad

Norra Tynningö brygga ska byggas om. Det gör vi för att förbättra bryggans bärighet och öka säkerheten. Arbetet beräknas pågå från oktober 2022 till juni 2023. Bryggan kommer att vara avstängd för trafik under arbetet.

Vad?

Ombyggnation av Norra Tynningö båtbrygga.

Varför?

Bryggan byggs om för att förbättra bryggans bärighet och funktion samt öka säkerheten.

Nuläge

Ombyggnadsarbetet förväntas starta i oktober 2022.

Om projektet

Vi bygger om Norra Tynningö brygga med start i oktober 2022.  Båtbryggan ligger på norra delen av Tynningö i Vaxholms kommun. Vid inspektioner av bryggan har vi konstaterat att den har brister som behöver åtgärdas. För att säkerställa bryggans funktion och att den är säker för de som nyttjar den genomför vi nu en ombyggnation.

Arbetet är omfattande och bryggan kommer därför att vara avstängd under byggtiden. För att det ska vara så liten påverkan som möjligt är arbetet förlagt under lågsäsongen från oktober 2022 fram till juni 2023.

Hur påverkas du?

Under arbetet kommer Norra Tynningö brygga att vara avstängd för trafik. Både resande med Waxholmsbolaget och SL hänvisas till andra resvägar under byggperioden. Mer information om hur du kan planera din resa hittar du på respektive hemsida nedan.

Läs mer på Waxholmsbolagets hemsida (extern webbplats)

Läs mer på SLs hemsida (extern webbplats)

Tidsplan

Ombyggnadsarbetet väntas starta. Bryggan stängs av för trafik.

Ombyggnationen förväntas vara klar och bryggan kan användas för trafik igen.