Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Begränsad båttrafik i Skurusundet under vårvintern

25 jan - Vid fem tillfällen mellan januari–maj påverkas sjöfarten i Skurusundet när nya Skurubron skjuts över vattnet i etapper. För att skydda båttrafiken begränsas genomfarten. Första lanseringen sker 25 & 26 januari.

– Bron kommer att lanseras, eller skjutas ut över sundet steg för steg så snart den förlängs med nya brodelar. När det sker måste vi kunna stoppa sjötrafiken under bron av säkerhetsskäl, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.   

Det första tillfället sker under två dagar, den 25 och 26 januari, mellan klockan 07 och 19. Kommande brolanseringar över sundet beräknas pågå under cirka ett dygn, under perioden februari till maj. Mellan varje tillfälle går det cirka fyra veckor och då kan sjötrafiken pågå som vanligt.

Vilka datum avstängningarna sker beror på brons produktion och framdrift. Information om datumen kommer att finnas på Skurubrons webbsida samt på Sjöfartsverkets webbsida Underrättelser för sjöfarande några dagar innan lanseringarna sker.

Passage med hjälp av bevakningsbåtar och stoppsignaler

Båtar som måste passera Skurusundet dessa dagar kommer att kunna göra det, men genomfarten regleras av övervakningsbåtar och stoppsignaler, vilket kan att innebära väntetider. Bevakningsbåtar bemannar då i farleden på varsin sida av säkerhetsområdet för att förhindra att båtar av misstag kommer in i det avstängda området. En stoppsignal på var sida reglerar när genomfart är möjligt.

Sjöfartsverket har gett Trafikverket tillstånd att begränsa båttrafiken under denna period.

Tack för ert tålamod när vi arbetar med att bygga nya Skurubron!

Bilder visar en karta som avbildar det avlysta området för båttrafik runt Skurubron.

Bildtext: Kartan visar det avlysta området för båttrafik runt Skurubron. Karta: Sjöfartsverket.