Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Så blir den nya gång- och cykelbron

Det är några år kvar innan du kan gå och cykla utan biltrafik på en av de gamla broarna över Skursundet. Men nu kan vi visa nya illustrationer av hur bron kommer att se ut och hur vi anpassat utformningen.

– Det kommer finnas några bänkar och cykelställ för den som vill vila eller bara njuta av utsikten över sundet. Men bänkar och vägmarkeringar gör också gränsen tydlig vilken sida som är för gående och vilken som är för cyklister, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

Hur broarna och miljön runt om ska se ut anges i ett gestaltningsprogram som guidar och leder utformningen genom hela projektet. Det är cirka tio år sedan gestaltningsprogrammet togs fram och med tiden har planeringen blivit mer detaljerad och utformningen har stramats upp, bland annat med hänsyn till gamla brons kulturhistoriska värde och att regelverket för vägar och gators utformning utvecklas.

Rakare vägbanor och enklare inredning

Både cykelbanan och gångbanan har blivit rakare. Cykelbanans böljande form skapar ”cykel-fickor” för att du enkelt ska kunna stanna till med cykeln på ett säkert sätt. Antalet bänkar och cykelställ är färre och har rundare former och inbyggda lampor, som bidrar till säkerheten och skapar en fin ljussättning. Tidigare planteringslådor är borta vilket bland annat ökar framkomligheten och förenklar städning och snöröjning. Olika färg på cykelbana och gångbana gör det tydlig vilken sida som är till för vad.

För att skapa en säker och trygg miljö får bron ett högt räcke på båda sidor av gång- och cykelbron, som numer är krav för statliga broar. Räcket har smala runda ribbor så du ser utsikten igenom dem.