Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Skurubroarna har fått sina namn

När Skurusundet får två broar är det viktigt att de har var sitt namn. Nu är det klart att den befintliga bron får namnet Gamla Skurubron och den nya bron får heta Skurubron, detta efter att namnförslag varit på remiss.

– Det är viktigt att broarna kan skiljas åt med olika namn, bland annat av säkerhetsskäl så det blir tydligt för räddningsfordon vilken geografisk plats det kallas till. Samtidigt är det viktigt att värna om vedertagna namn och den gamla brons historia. Därför känns det bra att Trafikverket kan tillmötesgå bland annat Nacka kommuns önskan om namn i möjligaste mån, säger Åse Wallin, projektledare, Trafikverket.

De namnförslag som Trafikverket skickade på remiss till flera berörda instanser var att ge den nya bron namnet Skurubron och den gamla bron namnet Björknäsbron. Orterna på var sida om sundet heter Skuru och Björknäs.

Trafikverkets motivering

Med hänsyn till de synpunkter som kom in på förslaget har Trafikverket fastställt att den gamla bron får namnet Gamla Skurubron, för att bidra till den kulturhistoriska förståelsen för platsen och bron. Den nya bron övertar namnet Skurubron, eftersom den övertar den gamla brons funktion som trafikled. Däremot behöver Skurubron inte föregås av ”Nya” då det inte finns någon gräns för hur länge ett objekt är nytt.

Flera instanser har fått tycka till

De instanser som yttrat sig om Trafikverkets förslag hade ungefär samma uppfattning kring värdet av att bevara befintligt namn: att det med ett nytt namn finns en risk att den gamla bron ändå kommer att benämnas Gamla Skurubron, att det är viktigt ur ett historiskt perspektiv att kunna härleda namn till rätt plats, och att enligt god ortnamnssed inte ändra vedertagna namn utan starka skäl.     

Läs mer under Aktuella handlingar i dokument om namngivning för Skurbroarna.