Logga in
Logga in

Väg 222, den nya Skurubron Sommarens arbeten på nya bron

I sommar fortsätter vi att svetsa ihop och måla nya bron, bygga klart landfästet på östra sidan och anpassa trafikplatserna i Skuru och Björknäs. Sedan kommer vi även att montera ner stöd för slutförda arbeten.

I slutet av juni fick närboende och företag runt brobygget ett informationsblad i sin brevlåda. I det berättar vi bland annat om de arbeten som pågår på bron under sommaren. Vi fortsätter jobba från tidig morgon till sen kväll och det förkommer också arbeten på helger.

I maj berättade vi att den nya bron beräknas öppna sommaren 2023, istället för som planerat hösten 2022. Förseningen innebär att vi fortsätter att bygga och höras, men också att vi fortsätter göra åtgärder för att minska störningarna. Vi tackar alla som är grannar till brobygget för ert tålamod!

Hittills har åtta av brons elva sektioner svetsats ihop och skjutits ut från montagehallen. Svetsarbetet fortsätter i sommar och är i sig inte störande, men slipning och slag för att passa ihop delar kan låta, (se bild nedan). Vi blästrar också brons yta innan vi målar den för att rostskydd och färg ska hålla i många år. Blästring ger ett susande ljud. Även stålarbeten vid landfästet på östra sidan kan höras.

I sommar och höst fortsätter vi även bygga om och anpassa trafikplatserna i Skuru och Björknäs och lokalvägar till den nya Skurubron. Det innebär att körfält kan flyttas i sidled under byggtiden.

Arbeten efter sommaren

I början av hösten beräknas bron nå landfästet på östra sidan. Då fortsätter svetsarbetet utanför hallen då bropelarna ska svetsas ihop med bron. När arbeten avslutas kommer vi också ta bort stöd, exempelvis ska brons lanseringsnos monteras ned. I höst och vinter plockar vi ner montagehallen och de tillfälliga stöden runt bropelarna.

Störande arbeten

Vi har tillstånd av Nacka kommun att utföra störande arbeten utanför arbetstid på kvällar och helger. Vi gör alltid beräkningar och mätningar av buller i samband med ett nytt arbetsmoment.

Läs om aktuella arbeten under ”Händer i närtid” på förstasidan.